Aktualizováno 6.9.2022

Zoo Ostrava – expozice makaků lvích, gibonů a kopytníků

Strategický projekt
2017
Záměr
2018
Příprava
2020
Realizace
2022
Dokončeno

V prostoru bývalého výběhu klokanů (přiléhajícího k Pavilonu Tanganika) byla v roce 2022 dokončena  realizace nové expozice pro nejvzácnější gibony chované v lidské péči a dále kriticky ohrožené makaky lví. Tyto druhy opic jsou dosud chovány v nevyhovujících podmínkách starého pavilonu primátů ze 60. let 20. století. Záměrem projektu bylo vybudování nových venkovních výběhů včetně nových chovných pavilonů. Velikost výběhu zlepší chovné podmínky pro makaky lví, v jejichž chovu patří ostravská zoologická zahrada k nejlepším na světě. Venkovní výběh je řešen formou průhledného oplocení s vloženými skleněnými stěnami, které zajistí lepší výhled a bližší kontakt návštěvníků se zvířaty. Velikost nového výběhu zlepší chovné podmínky pro makaky lví, v jejichž chovu patří ostravská zoologická zahrada k nejlepším na světě. Pro návštěvníky byly vybudovány nové chodníky a stezky mezi vzrostlou zelení, které propojily hlavních trasy a umožnily výhledy podél nového výběhu.

V těsném sousedství expozice makaků byl vybudován pavilon pro gibony. Tato nová expozice má  za cíl představit primáty v přirozeném prostředí přírodního výběhu se vzrostlou zelení a trasou pro brachiaci, z uměle vytvořených stromů, v imitaci přírodních.
Návštěvník bude shlížet venkovní výběh z vyvýšených vyhlídek a procházet kolem části expozice po vyhlídkovém chodníku. Proto pro zvýšení atraktivity tohoto výběhu a pro plnění dalších úkolů moderních zoo v oblasti záchranných chovů ohrožených druhů zvířat v lidské péči budou v expozici umístěni kopytníci z oblasti přirozeného výskytu gibonů.

Realizace projektu byla zahájena v roce 2020 a dokončena na jaře 2022. Zhotovitelem stavby byla společnost Geosan Group.

Výše nákladů na realizaci: 127 mil. Kč