Aktualizováno 5.4.2022

Zoo Ostrava – expozice makaků lvích, gibonů a kopytníků

Strategický projekt
2017
Záměr
2018
Příprava
2020
Realizace
2022
Dokončeno

V prostoru bývalého výběhu klokanů (přiléhajícího k Pavilonu Tanganika) začala realizace nové expozice pro nejvzácnější gibony chované v lidské péči a dále kriticky ohrožené makaky lví. Tyto druhy opic jsou dosud chovány v nevyhovujících podmínkách starého pavilonu primátů ze 60. let 20. století. Záměrem je proto vybudovat nové venkovní výběhy včetně nových chovných pavilonů, které budou vytvářet zázemí pro chovaná zvířata.

Velikost výběhu zlepší chovné podmínky pro makaky lví, v jejichž chovu patří ostravská zoologická zahrada k nejlepším na světě. Venkovní výběh bude řešen formou průhledného oplocení s vloženými skleněnými stěnami, které zajistí lepší výhled a bližší kontakt návštěvníků se zvířaty. Pro návštěvníky budou vybudovány nové chodníky a stezky mezi vzrostlou zelení, které zároveň vytvoří nové propojení dvou hlavních tras a umožní procházení a výhledy podél nového výběhu.

V těsném sousedství expozice makaků bude nově vybudován pavilon pro gibony, který umožní chov gibonů  po dobu celého roku, bez nutnosti stěhování. Tato nová expozice má představit primáty v přirozeném prostředí přírodního výběhu se vzrostlou zelení a trasou pro brachiaci, z uměle vytvořených stromů, v imitaci přírodních.
Návštěvník bude shlížet venkovní výběh z vyvýšených vyhlídek a procházet kolem části expozice po vyhlídkovém chodníku. Proto pro zvýšení atraktivity tohoto výběhu a pro plnění dalších úkolů moderních zoo v oblasti záchranných chovů ohrožených druhů zvířat v lidské péči budou v expozici umístěni kopytníci z oblasti přirozeného výskytu gibonů.

Realizace projektu byla zahájena v roce 2020. Zhotovitelem stavby je společnost Geosan Group. Expozici makaků lvích se staví podle projektové dokumentace Atelieru GHM z Opavy, dokumentaci pro expozici gibonů a kopytníků zpracovala společnost V&V stavební a statická kancelář z Ostravy.

Předpokládaná výše nákladů na realizaci: 128 mil. Kč