Přeskočit na obsah
Městský ateliér prostorového plánování a architektury je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava, která tvoří vizi stavebního rozvoje města a koordinuje urbanistické projekty na jeho území. Organizace byla zřízena k 1. červenci 2019.

Městský ateliér od 1. října 2019 vede Ing. arch. Ondřej Vysloužil spolu s týmem expertů na architekturu, krajinářskou architekturu, urbanismus, dopravní inženýrství, analýzu dat, apod.

Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA) je hlavní koncepční pracoviště Ostravy v oblasti architektury, urbanismu a tvorby města. Hlavním cílem ateliéru MAPPA je koncepční přístup v oblasti moderního urbanismu, zvyšování kvality veřejného prostoru a architektury.

Zabývá se koordinací některých klíčových projektů města. Zpracovává zadání architektonických a urbanistických soutěží a v neposlední řadě popularizuje témata spojená s rozvojem města. Organizuje také pravidelná setkání s odborníky i s širokou veřejností a snaží se o jejich větší zapojení do diskuze o rozvoji města.

​Aktivity ateliéru

 • vytváří a naplňuje vizi prostorového rozvoje statutárního města Ostrava
 • poskytuje odborné poradenství a podklady v oblasti architektury, urbanismu a rozvoje města představitelům města a jeho organizačním jednotkám
 • zpracovává podklady a vyjadřuje se ke změnám územního plánu a územním studiím
 • zajišťuje organizaci urbanistických a architektonických soutěží vyhlašovaných statutárním městem Ostrava
 • sbírá, aktualizuje a interpretuje data o městě
 • podněcuje a vede společnou diskuzi mezi zástupci města, městských částí, investory a architekty
 • zapojuje veřejnost do plánování a rozhodování při tvorbě města
 • úzce spolupracuje s vysokými školami a dalšími institucemi na národní i mezinárodní úrovni, zejména v oblasti plánování a správy města

Hlavní témata, kterými se MAPPA zabývá:

 • bydlení
 • veřejný prostor
 • kvalita životního prostředí
 • doprava a mobilita
 • hustota města
 • inovace

Ateliér MAPPA sídlí v historické budově na Nádražní ulici 17, Moravská Ostrava.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2017 Záměr ikona I
2017 Příprava ikona I
2019 Realizace ikona I
2019 Dokončeno ikona I

Partneři projektu

Zpracovatelé

 • Statutární město Ostrava

Garanti

 • Hana Tichánková náměstkyně primátora města Ostravy

  Kontaktujte nás
  zpracováním osobních údajů

  https://fajnova.cz/projekt/mestsky-atelier-prostoroveho-planovani-a-architektury-mappa