Přeskočit na obsah
Projekt zahrnuje zajištění plynulého a bezpečného splouvání na řece Opavě od Hlučínského jezera s napojením na řeku Odru až k hranicím s Polskem, což umožní zájemci např. zapůjčení loďky na Hlučínském jezeře a jejího vrácení v atraktivní lokalitě na Landeku.

V září 2018 byl k projektu dokončen investiční záměr. V návaznosti na výstupy investičního záměru bylo nutno nechat zpracovat „Studii vlivu provozu navrhovaného kanálu na Hlučínské jezero“. Studie vyhodnotila vliv provozu slalomového kanálu na kvalitu vody v jezeře a navrhla opatření, která by mohla eliminovat negativní účinky na vodu v jezeře. Studie prokázala nutnost provedení nákladných opatření, která by s největší pravděpodobností přesto nedokázala úplně eliminovat zhoršení kvality vody v jezeře. Město Ostrava proto v další projektové činnosti nepokračuje a na podzim roku 2020 se obrátilo s nabídkou postoupení zpracovaného investičního záměru a navazující studie na krajský úřad.

Cíle projektu

 • Zajištění plynulého a bezpečného splouvání na řece Opavě od Hlučínského jezera s napojením do Odry až k hranicím s Polskem, což umožní zájemci např. zapůjčení loďky na Hlučínském jezeře a jejího vrácení v atraktivní lokalitě na Landeku.
 • Na řece Odře splavnění od Polanky nad Odrou až do Bohumína s možností pokračovat dále do Polska.
 • Výstavba slalomového kanálu pro mezinárodní závody u Hlučínského jezera, s cílem zajistit kvalitní zázemí pro trénink a pořádání závodů (s možností pronájmu veřejnosti), které v regionu a na území Moravskoslezského kraje zcela chybí.
 • Odstranění migračních bariér vodních živočichů.
 • Zvýšení turistického ruchu v lokalitě formou jednodenního či dvoudenního (v případě pokračování dále do Polska i vícedenního) splouvání s možností navazujících služeb (půjčovny lodí, kol a in-line bruslí, občerstvení apod.).

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2018 Záměr ikona I
2020 Příprava ikona I

Zpracovatelé

 • Moravskoslezský kraj
 • Statutární město Ostrava

Garanti

 • Moravskoslezský kraj

  Kontaktujte nás
  zpracováním osobních údajů

  https://fajnova.cz/projekt/vyuziti-rek-ostravice-odry-opavy-pro-sportovni-plavbu