Aktualizováno 4.10.2021

Využití řek Ostravice, Odry a Opavy pro sportovní plavbu

2018
Záměr
2020
Příprava
»
Realizace
Dokončeno

V září 2018 byl k projektu dokončen investiční záměr. V návaznosti na výstupy investičního záměru bylo nutno nechat zpracovat „Studii vlivu provozu navrhovaného kanálu na Hlučínské jezero“. Studie vyhodnotila vliv provozu slalomového kanálu na kvalitu vody v jezeře a navrhla opatření, která by mohla eliminovat negativní účinky na vodu v jezeře. Studie prokázala nutnost provedení nákladných opatření, která by s největší pravděpodobností přesto nedokázala úplně eliminovat zhoršení kvality vody v jezeře. Město Ostrava proto v další projektové činnosti nepokračuje a na podzim roku 2020 se obrátilo s nabídkou postoupení zpracovaného investičního záměru a navazující studie na krajský úřad.

Cíle projektu:

  • Zajištění plynulého a bezpečného splouvání na řece Opavě od Hlučínského jezera s napojením do Odry až k hranicím s Polskem, což umožní zájemci např. zapůjčení loďky na Hlučínském jezeře a jejího vrácení v atraktivní lokalitě na Landeku.
  • Na řece Odře splavnění od Polanky nad Odrou až do Bohumína s možností pokračovat dále do Polska.
  • Výstavba slalomového kanálu pro mezinárodní závody u Hlučínského jezera, s cílem zajistit kvalitní zázemí pro trénink a pořádání závodů (s možností pronájmu veřejnosti), které v regionu a na území Moravskoslezského kraje zcela chybí.
  • Odstranění migračních bariér vodních živočichů.
  • Zvýšení turistického ruchu v lokalitě formou jednodenního či dvoudenního (v případě pokračování dále do Polska i vícedenního) splouvání s možností navazujících služeb (půjčovny lodí, kol a in-line bruslí, občerstvení apod.).