Přeskočit na obsah
V průběhu roku 2016 byla odborem Útvaru hlavního architekta a stavebního řádu vypracována studie „Výběr lokalit pro umístění veřejných WC na území města Ostravy“.

Celkem bylo vytipováno 20 lokalit k umístění veřejných WC, a to formou tzv. mobilních WC nebo rekonstrukcí stávajících objektů, případně výstavbou atypů WC vhodných pro dané místo. V průběhu roku 2017 byly do studie zapracovány připomínky z jednotlivých městských obvodů a ověřovány možnosti napojení na kanalizaci a vodovod.

Smart WC budou umístěny na parcelách vyspecifikovaných odborem OŽP, umístěny budou na základě územního souhlasu. Na vyspecifikovaných parcelách bude krom Smart WC provedena dodatečná konstrukce pro zkvalitnění předprostoru toalet.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2017 Záměr ikona I
2028 Příprava ikona I
2022 Realizace ikona I
2025 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava

Garanti

  • Aleš Boháč náměstek pro oblast životního prostředí a koordinaci spolupráce s městskými obvody

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/verejne-toalety-smart-wc