Aktualizováno 8.9.2022

Veřejné toalety – Smart WC

Strategický projekt
2016
Záměr
»
Příprava
Realizace
Dokončeno

V průběhu roku 2016 byla odborem Útvaru hlavního architekta a stavebního řádu vypracována studie „Výběr lokalit pro umístění veřejných WC na území města Ostravy“.
Celkem bylo vytipováno 20 lokalit k umístění veřejných WC, a to formou tzv. mobilních WC nebo rekonstrukcí stávajících objektů, případně výstavbou atypů WC vhodných pro dané místo. V průběhu roku 2017 byly do studie zapracovány připomínky z jednotlivých městských obvodů a ověřovány možnosti napojení na kanalizaci a vodovod.