Přeskočit na obsah

Hlavním cílem územní studie je stanovení zásad prostorového uspořádání řešeného území zajišťujícího jeho hlavní využití stanovené územním plánem. Územní studie stanovuje parametry a podrobnější podmínky pro vymezení veřejných prostranství a pro umístění staveb veřejné infrastruktury a staveb rodinných domů. Návrh řešení je zpracován v souladu se zadáním územní studie. Koncepce řešení územní studie je v souladu splatným územním plánem Stará Ves nad Ondřejnicí.

Územní studie se pořizuje z podnětu obce Stará Ves nad Ondřejnicí podle ustanovení § 30 odst. 2  stavebního zákona č. 183ú2006 Sb. Pořízení územní studie je uloženo územní plánem Stará Ves nad Ondřejnicí pořizovatelem i zadavatelem územní studie je Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta a stavebního řádu.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU  (viz níže podrobné informace).

Více informací o Integrovaném operačním regionálním programu naleznete ZDE a o evropském fondu ZDE nebo ZDE.

 

Partneři projektu

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/uzemni-studie-c-022015z1sv