Aktualizováno 17.3.2021

Územní studie č. 02/2015/Z1/SV

Hlavním cílem územní studie je stanovení zásad prostorového uspořádání řešeného území zajišťujícího jeho hlavní využití stanovené územním plánem. Územní studie stanovuje parametry a podrobnější podmínky pro vymezení veřejných prostranství a pro umístění staveb veřejné infrastruktury a staveb rodinných domů. Návrh řešení je zpracován v souladu se zadáním územní studie. Koncepce řešení územní studie je v souladu splatným územním plánem Stará Ves nad Ondřejnicí.

Územní studie se pořizuje z podnětu obce Stará Ves nad Ondřejnicí podle ustanovení § 30 odst. 2  stavebního zákona č. 183ú2006 Sb. Pořízení územní studie je uloženo územní plánem Stará Ves nad Ondřejnicí pořizovatelem i zadavatelem územní studie je Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta a stavebního řádu.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU  (viz níže podrobné informace).

Více informací o Integrovaném operačním regionálním programu naleznete ZDE a o evropském fondu ZDE nebo ZDE.

 

Územní studie č. 02/2015/Z1/SV
Celkové náklady 356 950,00 Kč
Výše dotace EU max. 85% způsobilých výdajů = 303 407,50 Kč SR (státní rozpočet) max. 5% způsobilých výdajů = 17 847,50 Kč podpora celkem = 321 255,00 Kč
Poskytovatel dotace IROP (Integrovaný regionální operační program)
Dodavatel/Zhotovitel PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
Termín realizace/ukončení 12/2015 – 04/2017
Nositel projektu Statutární město Ostrava, magistrát
Registrační číslo CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0001951

FOTOGALERIE