Aktualizováno 8.9.2022

Terminál Hulváky II. etapa

Strategický projekt
2017
Záměr
2020
Příprava
»
2024
Realizace
2025
Dokončeno

V rámci projektu dojde k přestavbě profilu ulice 28. října zahrnující zejména vybudování nových tramvajových zastávek pro směry Poruba a centrum, vytvoření podmínek pro odbavení autobusových linek příměstské autobusové dopravy, zohlednění vazeb cyklistické dopravy, zvýšení bezpečnosti pěších a zohlednění potřeb statické dopravy. Bude vytvořen také informační systém pro cestující.

Cílem navrhované přestavby přestupního uzlu je zkvalitnění stávající nevyhovujících přestupních vazeb mezi tramvajovými, trolejbusovými a autobusovými linkami.

Druhá etapa terminálu Hulváky je projektována a řešena spolu s rekonstrukcí křižovatky 28. října, Železárenská, Sokola Tůmy, i když jde ve skutečnosti o dvě samostatné investiční akce.

Projekt získal územní rozhodnutí.

 

Koordinační situační výkres

Informace k I. etapě