Aktualizováno 11.5.2021

Terminál Hulváky II. etapa

2017
Záměr
2020
Příprava
»
2021
Realizace
2024
Dokončeno

V rámci projektu dojde k přestavbě profilu ulice 28. října zahrnující zejména vybudování nových tramvajových zastávek pro směry Poruba a centrum, vytvoření podmínek pro odbavení autobusových linek příměstské autobusové dopravy, zohlednění vazeb cyklistické dopravy, zvýšení bezpečnosti pěších a zohlednění potřeb statické dopravy. Bude vytvořen také informační systém pro cestující.

Cílem navrhované přestavby přestupního uzlu je zkvalitnění stávající nevyhovujících přestupních vazeb mezi tramvajovými, trolejbusovými a autobusovými linkami.

Druhá etapa terminálu Hulváky je projektována a řešena spolu s rekonstrukcí křižovatky 28. října, Železárenská, Sokola Tůmy, i když jde ve skutečnosti o dvě samostatné investiční akce.

V současné době probíhá územní řízení.

 

Koordinační situační výkres

Informace k I. etapě