Přeskočit na obsah
Jedná se o vybudování tramvajových nástupišť v blízkosti terminálu Hulváky. Projekt přispěje ke zlepšení bezpečnosti a přestupních vazeb v dané lokalitě.

V rámci projektu dojde k přestavbě profilu ulice 28. října zahrnující zejména vybudování nových tramvajových zastávek pro směry Poruba a centrum, vytvoření podmínek pro odbavení autobusových linek příměstské autobusové dopravy, zohlednění vazeb cyklistické dopravy, zvýšení bezpečnosti pěších a zohlednění potřeb statické dopravy. Bude vytvořen také informační systém pro cestující.

Cílem navrhované přestavby přestupního uzlu je zkvalitnění stávající nevyhovujících přestupních vazeb mezi tramvajovými, trolejbusovými a autobusovými linkami.

Druhá etapa terminálu Hulváky je projektována a řešena spolu s rekonstrukcí křižovatky 28. října, Železárenská, Sokola Tůmy, i když jde ve skutečnosti o dvě samostatné investiční akce. Aktuálně probíhá územní řízení a řeší se majetkoprávní vztahy. Pokračuje se v navazujících projekčních pracích.

Informace k I. etapě.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2017 Záměr ikona I
2020 Příprava ikona I
2024 Realizace ikona I
2025 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava

Garanti

  • Břetislav Riger náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/terminal-hulvaky-ii-etapa