Aktualizováno 5.2.2018

Snižování rizik při potenciální havárií s amoniakem v městském environmentu Ostravy

Záměrem je zajistit vyšší bezpečnost občanů a ochránit lidské životy a zdraví v případě úniku jedovatého amoniaku v okolí zimních stadionů SAREZA v Ostravě-Porubě a ČEZ Aréna
v Ostravě-Zábřehu.

Vyšší bezpečnost technologie zimních stadionů a občanů v jejich okolí je zajištěna novými skrápěcími zařízeními na zimních stadionech, která v případě úniku amoniaku zachytí jeho velkou část. Včasné vyrozumění o havárii je zajištěno sérií čidel umístěných v okolí, které detekují koncentrace nebezpečné látky a přenášejí jejich hodnoty na Operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Varování a informování obyvatelstva o hrozícím nebezpečí je zajištěno tzv. koncovými prvky varování (sirénami a opticko akustickou signalizací).

Nová zařízení jsou umístěna převážně v budovách škol, v případě ohrožení umožní varovat osazenstvo objektu a znázorňují postupy pro realizaci opatření vedoucích k ochraně zdraví před škodlivými účinky amoniaku.

Snižování rizik při potenciální havárií s amoniakem v městském environmentu Ostravy
Celkové náklady 3,9 mil. Kč
Výše dotace 2,4 mil. Kč
Poskytovatel dotace ---
Dodavatel/Zhotovitel Technologie 2000 spol. s.r.o
Termín realizace/ukončení 10/2013 -05/2014
Nositel projektu Statutární město Ostrava, magistrát města
Registrační číslo ---