Přeskočit na obsah

Záměrem je zajistit vyšší bezpečnost občanů a ochránit lidské životy a zdraví v případě úniku jedovatého amoniaku v okolí zimních stadionů SAREZA v Ostravě-Porubě a ČEZ Aréna
v Ostravě-Zábřehu.

Vyšší bezpečnost technologie zimních stadionů a občanů v jejich okolí je zajištěna novými skrápěcími zařízeními na zimních stadionech, která v případě úniku amoniaku zachytí jeho velkou část. Včasné vyrozumění o havárii je zajištěno sérií čidel umístěných v okolí, které detekují koncentrace nebezpečné látky a přenášejí jejich hodnoty na Operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Varování a informování obyvatelstva o hrozícím nebezpečí je zajištěno tzv. koncovými prvky varování (sirénami a opticko akustickou signalizací).

Nová zařízení jsou umístěna převážně v budovách škol, v případě ohrožení umožní varovat osazenstvo objektu a znázorňují postupy pro realizaci opatření vedoucích k ochraně zdraví před škodlivými účinky amoniaku.

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/snizovani-rizik-pri-potencialni-havarii-amoniakem-mestskem-environmentu-ostravy