Publikováno: 21.09.2017

Hrušov je připraven pro investora

Pozemky v průmyslové zóně v Hrušově byly zceleny posledními výkupy v červnu letošního roku. Zastupitelé nyní odsouhlasili výzvu k podání nabídek na využití této zóny. Předpoklad je, že se přihlásí developeři, kteří pozemky v zóně vykoupí, připraví k využití a nabídnou je investorům. Podmínkou je vytvoření alespoň 20 pracovních míst na jednom hektaru. Hrušovská zóna čítá 35 hektarů, takže minimem je 700 nových pracovních míst.

Průmyslová zóna v Hrušově patří ke strategickým projektům Ostravy. Nabídky lze podávat do 30. dubna příštího roku. Město poté vyhodnotí nabídky z pohledu koncepce, nabídnuté ceny, objemu investic a počtu vytvořených pracovních míst. Zóna se dá využít pro lehký průmysl a především pro logistiku, protože v těsné blízkosti je dálnice i železnice. Město preferuje variantu, kdy pozemky odkoupí developer, jak tomu bylo v případě průmyslové zóny v Hrabové. Ukazuje se, že soukromý developer je lepší než státní jako příklad slouží průmyslová zóna v Hrabové.

Zóna leží v zátopovém území, které bylo postiženo povodněmi v roce 1997. Nyní tvoří ochranu před povodněmi val vytvořený dálnicí. Město anebo developer navíc může využít dotace na ochranu před povodněmi z vládního projektu, který takové náklady pokrývá. Průmyslová zóna Hrušov bude nabízena již v říjnu na veletrhu investičních příležitostí Expo Real v německém Mnichově.

Aktuálně byla zveřejněna výzva k podání nabídek na realizaci investičního záměru v ploše rozvojové zóny Hrušov – další informace a podmínky výzvy jsou k dispozici zde:

Výzva k podání nabídek na realizaci investičního záměru v ploše Rozvojové zóny Hrušov

 

Další příspěvky