Aktualizováno 4.10.2021

Revitalizace veřejného prostoru ulice Umělecké

Ulice umělecká se už dlouho hlásila o změnu a oživení prostoru. Dne 14.12.2016 vyhlásilo město Ostrava otevřenou anonymní architektonicko-urbanistickou soutěž na revitalizaci veřejného prostoru ulice Umělecká v Ostravě. Datum odevzdání soutěžních návrhů bylo stanoveno na den 15.02.2017. Do soutěže bylo podáno celkem 23 soutěžních návrhů. Hodnotící zasedání poroty pak proběhlo dne 27.02.2017. Porota při zasedání vybrala tři návrhy z nichž jeden vítězný, kde se shodli a nejvíce je zaujala originalita a kvalita řešení daného prostoru. Odborná porota, ve které byli i známí architekti Adam Gebrian, Tadeáš Goryczka, Ladislav Kuba nebo Radim Václavík, ocenila hlavně to, že vítězný návrh veřejného prostoru koresponduje s architekturou Domu umění, dále pak jeho originalitu, funkčnost a modernost.

Jak bude proměna vypadat?

Návrh, který byl schválen vítězným, prostor nejen oživí ale v podstatě otevře. Přibude zeleň, místa k odpočinku, i k zastavení. Výtvarná kompozice cihelného dlážděného kříže, kterou na návrhu můžete vidět, působí jasným a přesvědčivým dojmem. Vnější prostor je prostřednictvím zvoleného materiálu přičleněn k Domu umění a rozšiřuje tak pole jeho působnosti jak esteticky, tak i funkčně. Vítězný návrh jednoznačně definuje hlavní principy uspořádání okolního prostoru, pomíjí ale ještě detaily, které je nutno upřesnit při následující komunikaci s investorem a při následné projekční práci, například přístřešky pro cestující MHD, které v návrhu nejsou konečné. Dle plánu budou omezena parkovací místa a to v rámci zpříjemnění veřejného prostoru dle principů moderního urbanismu v městech.

Na konci června roku 2017 byla provedena havarijní oprava plynovodu na ulici Jurečkové. Postup opravy byl konzultován s městem touto opravou není potlačena myšlenka ideové studie.

V tuto chvíli se čeká na realizaci tzv. Bílého stínu (přístavby Galerie výtvarného umění v Ostravě podle návrhu Josefa Pleskota), který bude obsahovat parkovací plochy. Investorem Bílého stínu je Moravskoslezský kraj. Teprve následně by mělo dojít k realizaci výsledků soutěže. 

FOTOGALERIE