Přeskočit na obsah
Budoucí podoba ulice Umělecké je výsledkem architektonické soutěže z roku 2017. Vítězný návrh prostor nejen oživí, ale v podstatě otevře. Přibude zeleň, místa k odpočinku, i k zastavení. V tuto chvíli se s realizací čeká na stavbu tzv. Bílého stínu (přístavby Galerie výtvarného umění v Ostravě podle návrhu Josefa Pleskota).

Ulice Umělecká se už dlouho hlásila o změnu a oživení prostoru. V roce 2016 vyhlásilo město Ostrava otevřenou anonymní architektonicko-urbanistickou soutěž na revitalizaci veřejného prostoru ulice Umělecká v Ostravě. Do soutěže bylo podáno celkem 23 soutěžních návrhů. Porota vybrala tři návrhy z nichž jeden vítězný, u kterého nejvíce zaujala originalita a kvalita řešení daného prostoru. Odborná porota, ve které byli i známí architekti Adam Gebrian, Tadeáš Goryczka, Ladislav Kuba nebo Radim Václavík, ocenila hlavně to, že vítězný návrh veřejného prostoru koresponduje s architekturou Domu umění, dále pak ocenili jeho originalitu, funkčnost a modernost.

Podoba vítězného návrhu

Návrh, který byl schválen vítězným, prostor nejen oživí ale v podstatě otevře. Přibude zeleň, místa k odpočinku, i k zastavení. Výtvarná kompozice cihelného dlážděného kříže, kterou na návrhu můžete vidět, působí jasným a přesvědčivým dojmem. Vnější prostor je prostřednictvím zvoleného materiálu přičleněn k Domu umění a rozšiřuje tak pole jeho působnosti jak esteticky, tak i funkčně. Vítězný návrh jednoznačně definuje hlavní principy uspořádání okolního prostoru, pomíjí ale ještě detaily, které je nutno upřesnit při následující komunikaci s investorem a při následné projekční práci, například přístřešky pro cestující MHD, které v návrhu nejsou konečné. Dle plánu budou omezena parkovací místa a to v rámci zpříjemnění veřejného prostoru dle principů moderního urbanismu v městech.

Na konci června roku 2017 byla provedena havarijní oprava plynovodu na ulici Jurečkové. Postup opravy byl konzultován s městem touto opravou není potlačena myšlenka ideové studie.

V tuto chvíli se čeká na realizaci tzv. Bílého stínu (přístavby Galerie výtvarného umění v Ostravě podle návrhu Josefa Pleskota), který bude obsahovat parkovací plochy. Investorem Bílého stínu je Moravskoslezský kraj. Teprve následně by mělo dojít k realizaci výsledků soutěže.

Umístění projektu

Seznam projektů

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava

Garanti

  • Hana Tichánková náměstkyně pro strategický rozvoj, územní plánování a stavební řád

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/revitalizace-verejneho-prostoru-ulice-umelecke