Aktualizováno 24.5.2017

Revitalizace (sanace) řeky Ostravice v souvislosti s odstraněním následků důlní činnosti z minulosti

Revitalizace Ostravice probíhá v úseku 9 kilometrů na území Hrušova, Kunčic, Kunčiček, Muglinova, Vítkovic, Slezské Ostravy a Hrabůvky. Nejen Ostravice, ale celé životní prostředí je značně ovlivněno důlní činností z druhé poloviny 19. a celého 20. století. Koryto Ostravice bylo zaneseno sedimenty v průměrné výšce půl metru. Revitalizace této řeky spočívá v odtěžení sedimentů a odvedení vypouštěných vod z průmyslové zóny Paskov do řeky Odry. Součástí projektu byly i kompenzační opatření pro živočichy žijící v řece Ostravici a jejím přilehlém okolí.

Revitalizace (sanace) řeky Ostravice v souvislosti s odstraněním následků důlní činnosti z minulosti
Celkové náklady 173 000 tis. Kč vč. DPH
Výše dotace 173 000 tis. Kč vč. DPH
Poskytovatel dotace ---
Dodavatel/Zhotovitel OHL ŽS, a. s.
Termín realizace/ukončení 2012/2014
Nositel projektu Statutární město Ostrava
Registrační číslo ---

Další info:

*Ministerstvo průmyslu a obchodu (předkládání projektů), Ministerstvo financí (zadávání veřejné zakázky)

FOTOGALERIE