Publikováno: 21.12.2021

Rozvoj sociálního bydlení: Ostrava udělala další krok

Díky systematické podpoře domácnostem v obtížné bytové situaci se v Ostravě podařilo vyčlenit už 167 bytů pro tzv. sociální bydlení. Ve spolupráci města Ostravy, městských obvodů a společnosti Heimstaden s.r.o. tak získali bydlení a podporu sociálních pracovníků jednotlivci, páry, rodiče-samoživitelé i rodiny s dětmi. Aktuálně v těchto bytech žije 227 Ostravanů.

Byty získané prostřednictvím projektu sociálního bydlení si dlouhodobě udrží více než 80 % domácností. Za touto vysokou úspěšností stojí podpora specializovaných sociálních pracovnic Magistrátu města Ostravy, které s domácnostmi spolupracují. Pomáhají jim získat potřebné dovednosti i vybudovat si pevné zázemí a zakořenit v novém bydlišti. Projekt vychází ze strategického projektu přípravy koncepce sociálního bydlení, více informací zde.

Sociální bydlení poskytuje lidem jistotu a zázemí

Lidé se do sociálních bytů dostávají z nevhodných bytových podmínek a různého dočasného ubytování – z ubytoven, bytů s krátkodobými nájemními smlouvami, podnájmů, bytů ve špatném technickém a hygienickém stavu, z pobytových sociálních služeb, nouzového přespávání u přátel či příbuzných, ale i doslova z ulice. Jejich život provázely neustálé obavy o ztrátu střechy nad hlavou nebo z vysokých nájmů, které jednoho dne už nedokáží uhradit. Jedna z obyvatelek sociálního bytu k tomu říká:

„Neměla jsem žádnou jistotu, z ubytovny mě mohli vždycky vyhodit.“

Pocit nejistoty vyjadřuje i muž, který před získáním sociálního bytu přebýval na azylovém domě:

„Tam byly dobré pracovnice, ale jako věděl jsem, že budu muset pak jednou odejít.“

Spolu s nově nabytými pocity jistoty lidé získávají i větší míru soukromí a zázemí, které jim chybělo, když přebývali na ubytovnách nebo v přeplněných domácnostech svých příbuzných a známých. Zabydlené klientky k tomu říkají:

„Nebyla jsem spokojená, malé místnosti, stísněné, pokoj jeden, celá rodina jsme bydleli v jednom pokoji najednou, to se nedá. Člověk nemá svůj klid ani soukromí.“

„Zlepšilo se to. Dostala jsem ten byt, byla jsem ráda, bylo to lepší, že mám to svoje, soukromí a tak, zlepšila se mi i psychika.“

V zabydlených domácnostech se zlepšují vztahy i zdravotní stav

Přestěhování se do sociálního bytu lidem zlepšuje život. Zkvalitňují se rodinné vztahy, rodiny se stmelují, k rodičům se vrací děti, které s nimi z důvodu nejistého bydlení nemohly žít z důvodu nejistého bydlení ve společné domácnosti.

Nájemníci sociálních bytů také vnímají, že se lepší celkový zdravotní stav i duševní pohoda nejen jejich, ale i dětí, které trpěly častými nemocemi kvůli nezdravým nebo nehygienickým podmínkám v přechozím bydlení. Dvě ze zabydlených maminek k tomu podotýkají:

„Dcera trpěla záchvaty kašle, je astmatik, byla tam plíseň, zima, byla pořád nemocná, byl tam špatný vzduch, špatně se jí dýchalo, od té doby, co máme sociální byt, dcera neměla ani jeden astmatický záchvat.“

„Ta psychika dobrá nebyla. I on pořád říkal, jak už na azyláku nechce být, jak chce odtamtud pryč a plakal často. Tady se to úplně otočilo. Je klidnější, vidím to na něm, je šťastný, že jsme konečně sami. I vidím, jak si více váží věcí, tam byl vlastně bez hraček, ztratil hodně za ten život, no. Zase se naučil věcí vážit, na všechno dává pozor, nic neničí, ale opečovává.“

Mnohé domácnosti také hodnotí lokality svého nového bydlení jako bezpečnější, s dobrou infrastrukturou a klidnějším sousedstvím v porovnání s předchozími bydlišti.

Nový akční plán sociálního bydlení v Ostravě

V rozvoji sociálního bydlení město Ostrava dále pokračuje – v říjnu 2021 byl schválen nový Akční plán, který nastavuje úkoly a aktivity do roku 2024. Plán se zaměřuje na čtyři klíčové oblasti: prevenci ztráty bydlení, sociální bydlení, dostupné bydlení, práci s daty a komunikaci. Více informací o něm najdete zde na stránkách.


Projekt sociálního bydlení realizuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy. Máte-li nějaké dotazy či podněty k obsahu článku, neváhejte je kontaktovat!


Aktivity jsou realizovány v rámci projektu Sociální bydlení ve městě Ostrava, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0014001, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

Operační program zaměstnanost logo

 

 

Další příspěvky