Aktualizováno 5.4.2022

Parkoviště pod mosty Bazaly

2019
Záměr
2020
Příprava
»
2022
Realizace
2023
Dokončeno

Projekt řeší rozšíření zpevněné plochy v celé délce pod mostní estakádou Bazaly, čímž by mohlo vzniknout více než 200 stání pro osobní vozidla.
Lokalita se nachází v místě mimoúrovňového křížení vytížených silnic Bohumínská a Českobratrská a v blízkosti centra města. Umístění parkovacích ploch v dané lokalitě tak může být využito především řidiči osobních vozidel, směřujících do centra města Ostravy z jižního směru po silnici Frýdecká – ulice Bohumínská a z jihovýchodního směru po silnici Těšínská.
V blízkosti lokality se nachází významné instituce jako Magistrát města Ostravy, Krajský soud, budovy Ekonomické fakulty VŠB-TUO a Moravskoslezská vědecká knihovna.
Vítězem veřejné zakázky na zpracování projektových podkladů a zajištění souvisejících služeb se stala společnost TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o..

Investiční záměr zpracovala společnost Geoengineering spol. s r.o.

 

koordinační výkres