Přeskočit na obsah
Projekt řeší rozšíření zpevněné plochy v celé délce pod mostní estakádou Bazaly, čímž by mohlo vzniknout více než 200 stání pro osobní vozidla.

Lokalita se nachází v místě mimoúrovňového křížení vytížených silnic Bohumínská a Českobratrská a v blízkosti centra města. Umístění parkovacích ploch v dané lokalitě tak může být využito především řidiči osobních vozidel, směřujících do centra města Ostravy z jižního směru po silnici Frýdecká – ulice Bohumínská a z jihovýchodního směru po silnici Těšínská.

V blízkosti lokality se nachází významné instituce jako Magistrát města Ostravy, Krajský soud, budovy Ekonomické fakulty VŠB-TUO a Moravskoslezská vědecká knihovna.
Vítězem veřejné zakázky na zpracování projektových podkladů a zajištění souvisejících služeb se stala společnost TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o..

Investiční záměr zpracovala společnost Geoengineering spol. s r.o.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2019 Záměr ikona I
2020 Příprava ikona I
2027 Realizace ikona I
2028 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Garanti

  • Richard Vereš starosta městského obvodu Slezská Ostrava

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/parkoviste-pod-mosty-bazaly