Přeskočit na obsah

Prioritou je zástavba proluk, nevyužitých ploch, kvalitní architektura, funkční veřejný prostor a malé městské zásahy. Na rozvojovou plochu mezi Dolní oblastí Vítkovice a Karolinou byla zpracována urbanistická studie. Práce na návrhové části dokumentu již byly dokončeny a nyní probíhá fáze připomínkování. Následně bude studie probrána s odbornou veřejností, členy zastupitelstva města, komisemi apod. Plochy v blízkosti obchodního centra s označením Slza a Trojzubec byly předmětem vyhlášené výzvy ukončené v září 2019. Obě plochy již byly prodány soukromým společnostem. Na ploše „Trojzubec“ do roku 2023 vznikne Administrativní budova Organica. Na ploše „Slza“ by měl do roku 2028 vyrůst výškový objekt Ostrava Tower se smíšeným využitím.

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/koncepce-rozvoje-nove-karoliny