Přeskočit na obsah
1906
původní stavba
15
mužů
5
žen
2
cisternová auta
V listopadu 2020 byla dokončena stavba hasičské zbrojnice v Ostravě - Proskovicích. Původní objekt hasičské zbrojnice byl postaven v roce 1906 a již nevyhovoval současným normám pro činnost Sboru dobrovolných hasičů, jak po stránce prostorové, hygienické tak i technické.

Jedná se o novostavbu hasičské zbrojnice včetně přípojek technické infrastruktury a potřebných zpevněných ploch (dopravní napojení a parkování pro stavbu nové zbrojnice), která je navržena pro 15 mužů a 5 žen. Stavbu tvoří garáž pro 2 hasičská cisternová auta včetně technického zázemí, sušící věž a zázemí pro dobrovolné hasiče. Objekt je dvoupodlažní nepodsklepený o rozměrech 20,35 m x 18,10 m a výšky 12,3 m. Založení objektu respektuje složité základové poměry, tzn. železobetonové piloty s ukončujícím roštem pod nosnými zdmi a štěrkové piloty pod podlahovou konstrukcí.

Celkové náklady:28 638 tis. Kč
Dotace z rozpočtu MSK: 2 250 tis. Kč
Dotace z programu MV – gen. řed. HZS ČR:4 500 tis. Kč
Spolufinancování ze strany SMO: 19 657 tis. Kč
Spolufinancování 10% ze strany Mob:2 231 tis. Kč

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2017 Záměr ikona I
2018 Příprava ikona I
2019 Realizace ikona I
2020 Dokončeno ikona I

Partneři projektu

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava
  • Statutární město Ostrava, městský obvod Proskovice

Garanti

  • Břetislav Riger náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti
  • Táňa Paličková starostka městského obvodu Proskovice

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/hasicska-zbrojnice-ostrava-proskovice