Aktualizováno 5.4.2022

Hasičská zbrojnice Ostrava-Proskovice

2017
Záměr
2018
Příprava
2019
Realizace
2020
Dokončeno

V listopadu 2020 byla dokončena stavba hasičské zbrojnice v Ostravě – Proskovicích. Původní objekt hasičské zbrojnice byl postaven v roce 1906 a již nevyhovoval současným normám pro činnost Sboru dobrovolných hasičů, jak po stránce prostorové, hygienické tak i technické.

Jedná se o novostavbu hasičské zbrojnice včetně přípojek technické infrastruktury a potřebných zpevněných ploch (dopravní napojení a parkování pro stavbu nové zbrojnice), která je navržena pro 15 mužů a 5 žen. Stavbu tvoří garáž pro 2 hasičská cisternová auta včetně technického zázemí, sušící věž a zázemí pro dobrovolné hasiče. Objekt je dvoupodlažní nepodsklepený o rozměrech 20,35 m x 18,10 m a výšky 12,3 m. Založení objektu respektuje složité základové poměry, tzn. železobetonové piloty s ukončujícím roštem pod nosnými zdmi a štěrkové piloty pod podlahovou konstrukcí.

 

Celkové náklady:                                                 28 638 tis. Kč

Dotace z rozpočtu MSK:                                      2 250 tis. Kč

Dotace z programu MV – gen. řed. HZS ČR:     4 500 tis. Kč

Spolufinancování ze strany SMO:                    19 657 tis. Kč

Spolufinancování 10% ze strany Mob:              2 231 tis. Kč

 

                             

 

 

 

FOTOGALERIE