Publikováno: 19.02.2020

Cizinci budou mít v Ostravě své centrum

Takzvané Expat centrum, které pomůže cizincům se životem u nás. Svou kancelář otevře Expat centrum 2. března 2020. Sídlit bude na Českobratrské ulici 1888/14 v bývalém prostoru kanceláře Refill, od pondělí do čtvrtku od 10 – 16 hodin. Provozní doba se může změnit v návaznosti na potřeby cílové skupiny.

Cílem Expat centra Ostrava bude zajišťovat soft-landing cizinců, kteří budou mít zájem zařadit se na zdejší pracovní trh, tedy jakési hladké přistání. Bude cizincům poskytovat pomoc při vyřizování potřebných dokumentů a formálních náležitostí spojených s jejich životem v České republice. Zřídí buddies systém, což znamená, že se místní ambasadoři, vesměs cizinci, kteří už v Ostravě působí, postarají o nově příchozí nebo i stávající expaty a pomohou s jejich integrací.

Další klíčovou aktivitou centra bude kontinuální budování komunity, které bude probíhat průběžně ve spolupráci s firmami, institucemi, již fungujícími organizacemi se službami pro cizince, kluby cizinců, univerzitami, zdravotními službami, ubytovacími kapacitami, školskými zařízeními a podobně. Součástí projektu bude zveřejňování informací na webu a komunikace na sociálních sítích. Online komunikace bude obsahovat například blog o způsobu života v Ostravě, nezbytné instrukce pro přijíždějící cizince, přehled eventů, networking cizinců, ankety, možnost zasílání newsletteru apod.

Úkolem pilotní etapy je provozovat Expat centrum Ostrava jako samostatné kontaktní místo, ve kterém budou všechny informace poskytovány v angličtině. Hlavní cílovou skupinou centra budou kvalifikovaní cizinci, kteří chtějí pracovat, studovat nebo podnikat v regionu, včetně jejich rodin. Centrum bude naplňovat jeden z hlavních ukazatelů Strategického plánu rozvoje města Ostravy fajnOVA – zastavit negativní migrační saldo města do roku 2030 a zvýšit počet cizinců žijících v Ostravě. Inspirací pro realizaci ostravského projektu je úspěšné brněnské Expat centrum, které bylo založeno v roce 2010, v letošním roce vzniklo Expat centrum také v Praze.

Nová služba bude spuštěna prozatím v pilotní etapě na jeden rok a její fungování v tomto období vyjde na 2,3 milionu korun včetně DPH.  Ve druhé etapě o které však bude rozhodnuto až po vyhodnocení úspěšnosti pilotního projektu, by mělo centrum navíc aktivně lákat cizince do regionu. Provozovatelem Expat centra bude Moravskoslezské inovační centrum (MSIC).

Další příspěvky