Přeskočit na obsah
Cílem projektu „Dům kultury města Ostravy – kulturní a kreativní centrum“ je obnova a rozšíření stávajícího kulturního a kreativního centra - Domu kultury města Ostravy. V rámci projektu dojde zejména k vybudování komorního sálu s kapacitou až 515 diváků, který vznikne konverzí stávajícího společenského sálu.

Dále budou renovovány sály hudební a zkušební, notový archiv bude přestavěn na nahrávací studio. Prostory kina náročného diváka budou navráceny do původní stavu v podobě multifunkčního a edukačního centra, dále dojde k renovaci divadelního sálu s kapacitou 500 diváků a obnově přednáškového sálu včetně přilehlé galerie.

DKMO je již od svého otevření významným kulturním centrem Ostravy, potažmo Moravskoslezského kraje, nicméně jeho aktuální technický stav a vybavenost již neodpovídá běžným standardům moderního kulturního zařízení. Bez provedení plánované rekonstrukce DKMO a modernizace zejména v oblasti AV a digitální techniky nebude DKMO moci od budoucna plnit funkci kulturního a kreativního centra a nebude konkurenceschopné ani na místní úrovni.

Projekt je podpořen v rámci Výzvy č. 0231/2022 – Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center (velká kulturní a kreativní centra) v rámci Národního plánu obnovy – iniciativa Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center, komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru, vyhlášené Ministerstvem kultury ČR.

Projekt „Dům kultury města Ostravy – kulturní a kreativní centrum“ je dílčí součástí komplexního projektu „Koncertní sál a rekonstrukce Domu kultury města Ostravy“.

Partneři projektu

https://fajnova.cz/projekt/dum-kultury-mesta-ostravy-kulturni-a-kreativni-centrum