Přeskočit na obsah
logo EU IROP

1. etapa: Projekt s umístěním v území městského obvodu Nová Ves – poblíž křižovatky Mariánskohorská x 28. října spočíval v realizaci novostavby, místy rekonstrukce cyklistické stezky, dělené stezky pro chodce a cyklisty a společné stezky pro chodce a cyklisty (celková délka všech úseků: 0,88 km). V návaznosti na to byla provedena potřebná úprava vodorovného i svislého dopravního značení pro cyklisty a chodce (včetně úpravy přechodů a přejezdů v rámci křižovatky řízené světelně signalizačními zařízeními) a na části trasy bylo v místech přidáno veřejné osvětlení.

Funkce stavby byla naplněna – došlo k propojení stávajících cyklistických tras v území. Navržená a realizovaná cyklistická stezka na východním okraji začíná od slepého konce ul. Novoveské (napojení na cyklotrasou F na ul. Novoveské), vybudovaný úsek v severní části se napojil na stávající komunikaci a cyklotrasu „S“ tak, že došlo k rekonstrukci stávajícího chodníku a ten byl rozdělen na stezku pro chodce a cyklisty. Jižně od ul. 28.října byla vybudována nová asfaltová cyklistická stezka a také společná stezka pro chodce a cyklisty, přičemž společná stezka byla doplněna o opěrnou zeď. Poté za opěrnou zdí je cyklistická stezka odchýlena od chodníku a ve stávající zeleni vede podél vzrostlé zeleně, kdy je následně napojena až na stávající komunikaci – ul. Bartolomějskou (v blízkosti ul. U Boříka).

V rámci ul. U Boříka byla po ukončení 1. etapy provedena realizace vodorovného dopravní značení – cyklistické piktogramy, které slouží k navedení cyklistů mezi koncem úseku 1. etapy a jejich napojení na trasy s označením „M“ a „L“ (tj. k řece Odře).

První etapa byla realizovaná za finanční podpory z prostředků EU a státního rozpočtu prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu IROP. Více informací k IROP naleznete např. ZDE; o Evropském fondu pro regionální rozvoj ZDE nebo ZDE.

Až budoucí 2. etapa projektu byla měla dokončit cyklistické propojení až k řece Odře a napojení cyklistů v tomto místě na již funkční trasy s označením „M“, „L“.

Umístění projektu

Seznam projektů

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava
  • Statutární město Ostrava, městský obvod Nová Ves

Garanti

  • Hana Tichánková náměstkyně pro strategický rozvoj, územní plánování a stavební řád
  • Tomáš Lefner starosta městského obvodu Nová Ves

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/cyklostezka-nova-ves-vodarna