Aktualizováno 14.1.2021

Centrum uměleckých terapií Skořápka

2018
Záměr
2019
Příprava
2020
Realizace
»
2021
Dokončeno

Městské centrum uměleckých terapií s poetickým názvem Skořápka, které vzniká v Mariánských Horách bude jediné zařízení svého druhu v České republice. Centrum se jmenuje Skořápka, protože má být místem, které – podobně jako skořápka, chrání nový, rodící se život – chrání ty nejslabší a nejzranitelnější, hendikepované, a pomáhá jim cestou uměleckých aktivit nalézat a rozvíjet jejich talent. V roce 2020 schválila rada města vítěze veřejné zakázky, který zrekonstruuje objekt bývalé mateřské školy v obvodu Mariánské Hory a Hulváky v ulici U Dvoru.

Sloužit bude mimoškolní výchově uměleckého zaměření. Do výběrového řízení na dodavatele se přihlásilo šest firem, nejnižší nabídnutou cenu 26,1 milionu korun s DPH podala ostravská společnost Intoza.

Ve dvoupodlažní budově bude cvičná kuchyně a keramická dílna s vypalovací pecí a hrnčířským kruhem. V suterénu potom místnost se speciální akustikou pro bicí nástroje, muzikoterapii a rytmickou terapii. Ve druhém patře budou učebny pro múzické, výtvarné a rukodělné disciplíny a ve foyeru výstavní prostory a místo pro čekající rodiče. V přízemí se vybuduje víceúčelový zrcadlový sál, a také denní stacionář i pro mentálně postižené děti. V celém objektu bude kompletně bezbariérové sociální zázemí pro žáky i pedagogy. Projekt přestavby zpracovala společnost Poel.

 

Skořápka jako součást Lidové konzervatoře a Múzické školy Ostrava

Centrum Skořápka bude součástí Lidové konzervatoře a Múzické školy Ostrava. Lidová konzervatoř a Múzická škola Ostrava je příspěvková organizace města, která má dohromady přes tisíc žáků. Z pěti set žáků múzické školy jsou dvě třetiny s postižením. Konzervatoř sídlí ve dvou budovách v Přívoze. Múzická škola má budovu v Mariánských Horách. Vedle uměleckých oborů nabízí také obory terapeutické, které jsou cíleny k účinné pomoci při léčbě zdravotního postižení a ke zmírnění případného defektu.

FOTOGALERIE