Publikováno: 29.12.2021

VŠB-TUO začalo výstavbu nového centra CEETe

V kampusu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava začala výstavba nového multioborového vědeckého zázemí. Centrum energetických a enviromentálních technologií – CEET(e) bude prezentovat moderní metody pro přeměnu odpadů a jiných alternativních paliv na užitečné formy energie. V 1. fázi bude realizována příprava území, která bude trvat zhruba do začátku března r. 2022. V 2. fázi dojde k výstavbě samotné budovy CEET(e).
Cílem projektu je vytvoření energeticky soběstačného modulárního a mobilního polygonu CEET-Explorer, který bude sloužit pro testování nejmodernějších technologií pro využití alternativních paliv v souladu s principy cirkulární ekonomiky a s podporou všech významných municipalit a stakeholders, kteří jsou inovačními lídry v oblasti moderní energetiky. Další, velmi významnou roli bude plnit CEETe v oblasti propagace VŠB-TUO, jelikož v případě CEETe se jedná o naprosto ojedinělé řešení, které nemá obdoby nejen v rámci ČR, ale i Evropy. Atraktivní, moderní design byl při projektování CEETe zvolen záměrně, jelikož v kombinaci s jeho umístěním v rámci kampusu VŠB-TUO je zaručeno zvýšení popularizace VŠB-TUO v rámci široké veřejnosti.

Odhadované náklady na realizaci projektu jsou 270 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU).

Projekt Vybudování výzkumné infrastruktury – Centra energetických a Environmentálních Technologií-Explorer byl podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Vizualizace: VŠB-TUO -Ateliér Chválek

Další příspěvky