Publikováno: 13.05.2024

Mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem na nextbiku!

Služba sdílených kol má v Ostravě své pevné místo a její oblíbenost mezi obyvateli města je velká. Od roku 2021 jsou stanice v každém z městských obvodů, v současnosti probíhá propojování také s okolními městy. Jedná se o zcela přirozený krok, který potvrzuje roli Ostravy jako krajské metropole. Prostřednictvím sdílených kol tak již nyní lze vyrazit směrem na Ludgeřovice a Hlučín, nově nyní přibyla možnost vrácení kola ve Frýdku-Místku.

Tzv. bikesharing ve městě funguje od roku 2018, od roku 2019 je provozován firmou nextbike. Z počátečních tří obvodů, kde si mohli občané kola půjčit, došlo v roce 2021 k pokrytí všech 23 městských obvodů stojany a stanicemi. Město i provozovatel se snaží obyvatelům vycházet vstříc a služba se tak rozšiřuje také do okolních obcí a měst. Již delší dobu je tak možné kola půjčit a vrátit také například v Ludgeřovicích nebo Hlučíně, od dubna tohoto roku rovněž ve Frýdku-Místku.

Po oblíbené cyklostezce č. 59 Ostrava-Beskydy, která je mostem mezi městským ruchem a klidem přírody, je nyní možné se projet i na nextbiku. Trasa, oblíbená pro svou dostupnost a krásné scenérie, vede přes klidné části Ostravy do Frýdku-Místku a pokračuje až do Beskyd. Díky novému propojení systémů sdílených kol Ostravy a Frýdku-Místku je možné mezi oběma městy přejíždět a mezi těmito městy kola i vracet. Při půjčení v Ostravě platí i zde, že prvních 15 minut výpůjčky je hrazeno městem, pro držitele celoročního kuponu ODISKa pro tarifní oblast Město Ostrava a oblast XXL je to pak dalších 15 minut.

„Služba sdílených kol se již v Ostravě zabydlela a jasně ukazuje, že Ostravané si oblíbili zdravý a ekologický způsob dopravy. Rozšíření bikesharingu do celého města a nově i do Frýdku-Místku je dalším krokem k posílení pozice Ostravy jako moderního a udržitelného města. Propojení Ostravy a Frýdku-Místku bikesharingem otevírá cyklistům úžasné možnosti, jak si užít krásy regionu a zároveň šetřit životní prostředí,“ komentovala další rozšíření náměstkyně primátora pro strategický rozvoj Hana Tichánková.

„Už v roce 2020 se Frýdek-Místek domluvil na rozšíření provozu sdílených kol s nejbližšími obcemi – Baškou, Dobrou, Starým Městem, Sviadnovem a Žabní. Od roku 2021 přibyl i Paskov a pak už se samozřejmě začalo uvažovat o propojení až do Ostravy. Vzhledem k tomu, že bikesharing v obou městech provozuje stejná firma, logicky se to nabízí. Jsme rádi, že se to nyní povedlo ke spokojenosti obou měst, a hlavně uživatelů této služby,“ doplnil náměstek primátora Frýdku-Místku Lukáš Slíva.

Další příspěvky