Publikováno: 27.01.2021

Jak se vloni dařilo bikesharingu a jaké novinky jsou v plánu pro letošní rok?

Rok 2020 byl již druhým rokem, kdy ulicemi města Ostravy jezdí sdílená kola společnosti Nextbike. V prvním roce provozu, v roce 2019, se za pomoci zapojených městských obvodů schéma pouze ladilo. Nejprve bylo nutné zjistit, jaký je o sdílená kola v jednotlivých obvodech vlastně zájem, která stanoviště jsou ta nejvyužívanější a která tak využívaná nejsou. Ze zkušeností z provozu a statistik vyčíst, kde je potřeba přidat městské stojany a kde je možné je klidně ubrat. Navíc se zjistilo, že se služba bude muset potýkat také s vandalismem na kolech a proto bylo nutné některá stanoviště přemístit, nebo úplně zrušit. Na druhou stranu se společnosti Nextbike však povedlo navázat spolupráci s lokálními podniky a počet stanovišť opět stoupl.

I přes to, že rok 2020 nebyl vůbec jednoduchý, podařilo se i v době krize pokořit všechna dosavadní maxima z předešlého roku a udržet si pozici provozovatele sdílených kol pro město Ostrava i v dalším období. V roce 2021 si společnost Nextbike za podpory města stanovila jako hlavní cíl poskytovanou službu hlavně zkvalitnit. Docílit toho chce novými procesy, rozšířením  služby a lepší organizací servisního týmu společně se zvýšením počtu servisních vozidel na redistribuci kol.

Jak se vede společnosti Nextbike v ČR?

Společnost Nextbike nefunguje pouze v Ostravě, v České republice je služba v celkem 15 městech a nabízí  3300 kol a 100 e-kol. Nejvíce jich je samozřejmě v Praze (800 kol), Brně (500), a Ostravě (1000) a méně potom v dalších menších městech, jako je Olomouc (300), Havířov (150), Pardubice (100), Hradec Králové (100), Kladno (100), Opava (90), Hlučín (30), Říčany (60), Prostějov (100),Berounsko (100), Mladá Boleslav (140). V rámci České republiky společnost eviduje přes 150 000 registrovaných uživatelů, 1,8 mil. výpůjček (v průměru 6000 denně) a 2,1 mil. najetých kilometrů (80% výpůjček do 5 km), čímž je ušetřeno přibližně 237 tun CO2 oproti automobilové dopravě.

Sdílená kola v Ostravě

Služba sdílených kol nezůstává pozadu ani v Ostravě, kde je v provozu 1000 kol a přihlášeno 55 862 uživatelů. Za rok 2020 bylo v Ostravě poskytnuto 669 970 výpůjček (v průměru 66 997 měsíčně/2 233 denně), z toho bylo 577 910 (86%) výpůjček v délce trvání do 15 minut zdarma díky městu Ostrava. Ostravané tak celkem najeli 870 961 kilometrů a společně ušetřili přibližně 95,8 tun CO2 oproti automobilové dopravě. Nejvyhledávanější stanicí je Fórum Nová Karolina – 15 586 výpůjček a nejaktivnější uživatel má na svém na kontě rekord v podobě 938 výpůjček.

Ostrava – Poruba

Městský obvod Poruba i nadále vykazuje největší podíl výpůjček v rámci města Ostravy. Během dvou let provozu se povedlo realizovat všechny návrhy na nová stanoviště a na změny a úpravy na stávajících stanovištích, což se výrazně podílí na lepší plynulosti systému v obvodu. Velmi také pomohlo rozšíření systému do okolních obvodů. Lidé teď mají možnost na sdíleném kole dojet ještě blíž svému cíli a nedochází už k tak extrémní kumulaci kol na některých stanovišť v okrajových částech Poruby. Vandalismus se stále drží na přijatelné hodnotě. Díky stanovištím v Nové Vsi je teď pro uživatele snazší dojet do sousedních obvodů jako Mariánské hory a Jih.

Moravská Ostrava a Přívoz

Moravská Ostrava a Přívoz byla co se celkového počtu výpůjček týče i v roce 2020 Ostravskou “dvojkou”. Prvenství však obhájilo stanoviště Nová Karolina s celkovým počtem 31251 výpůjček/vrácení, ze kterého pramení všechny hlavní tepny na území Moravské Ostravy.  Trendem zůstává, že kola mají tendenci se kumulovat v severní části obvodu na stanovištích Křižíkova, Partyzánské náměstí, Husův sad a Sportovní hala Sareza. Nárazově se pak kola hromadí na stanovištích kolem Masarykova náměstí, Úřadu práce a Mostu Miloše Sýkory, knihovna – které uživatelé využívají hlavně v odpoledních hodinách, při dopravě za zábavou.

Ostrava – Jih

V roce 2020 obvod Ostrava – Jih, co se výpůjček týče, “šlapal na paty” Moravské Ostravě. Věříme, že v roce 2021 na tom budou co se týče výpůjček minimálně stejně. Lidé si na kola v obvodu zvykli a jsou hojně využívána. Přispělo tomu strategické vybudování nových stanovišť a úprava těch stávajících. Provoz v Bělském lese se v teplých dnech doslova nezastaví. Z nového stanoviště před hlavním vchodem do Avionu se podle očekávání stala jedna z hlavních tepen. Uživatelé vřele přivítali rozšíření do přilehlých obvodů Hrabová a Nová ves, které se rychle zařadily do schématu. S vandalismem je na tom obvod poměrně dobře. Mezi návrhy na zlepšení nadále patří úprava stanoviště Kotlářova a přesun stojanu u Ostravar arény před hlavní vchod, místo dosavadního bočního vchodu, který se plete se stojanem před vstupem do atletické haly.

Rozšíření služby do dalších obvodů

Rozšíření do obvodu Plesná potěšilo hned několik nadšených uživatelů Nextbike. Nejfrekventovanější stanoviště je Plesná centrum, které slouží převážně k vracení kol. Kola z Plesné nejčastěji jezdí do stanovišť v horní části Poruby a naopak. Rozšíření do obvodu Ostravy – Martinova výrazně odlehčilo Porubským stanovištím na Martinovské ulici a uživatel se tak mohl dostat mnohem blíž svému cíli. Lidé také překvapivě přejíždějí z Martinova do Hlučína a naopak.

Přehled jednotlivých stanic a výpůjček najdete u projektu ZDE.

I když se díky pandemii jednalo o těžký rok, tak i přesto byla společnost Nextbike schopna úspěšně převézt téměř 700 000 uživatelů, kteří tak výrazně snížili uhlíkovou stopu (95,8 tun CO2 oproti automobilové dopravě) a odlehčili dopravní infrastruktuře. Sdílená mobilita je aktuální téma a velký benefit každého Smart města, což Ostrava začala vnímat jako první ze všech měst ČR. Cílem společnosti Nextbike, ale i Ostravy, je snaha ještě více inspirovat potencionální nové uživatele, aby systém sdílených kol používali ke kratším přesunům po městě namísto motorové dopravy, která dopravu ve městě blokuje, znečišťuje ovzduší a zároveň je tak motivovali k zdravějšímu životnímu stylu. Budeme věřit, že i v roce 2021 bude Nextbike znovu dosahovat rekordních čísel a ve spolupráci s městem Ostrava výrazně pozvedne efektivitu této ekologické dopravy ve městě.

Další příspěvky