Publikováno: 19.05.2022

Moravská Ostrava a Přívoz vyhlašuje 3.ročník participativního rozpočtu

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 3. ročník tzv. participativního rozpočtu s názvem „Náš obvod“. Díky němu budou moct občané rozhodovat a podílet se na realizaci zajímavých a prospěšných projektů v centru Ostravy, na sídlištích Fifejdy a Šalamouna, ale i v Přívoze. Zastupitelstvo městského obvodu na tento projekt vyčlenilo 1,2 milionů korun.

„Cílem participativního rozpočtu je zapojit naše občany do dění v obvodu a realizovat jejich projekty, ze kterých by měli všichni radost a užitek. Může se jednat např. o sportoviště, koncertní pódium pod širým nebem apod. Vítěznými a již zrealizovanými projekty z minulých ročníků jsou Komunitní park Jindřich, Pítko na Kuřím rynku a Hřiště na pétanque a zahrady pro nevidomé v sadu Petra Bezruče. V letošním roce budeme realizovat například Relax zónu v Komenského sadech nebo Discgolfové hřiště na ulici Hornopolní, říká starosta obvodu Petr Veselka.

Do participativního rozpočtu může přihlásit svůj projekt občan starší 15 let, který získá podporu dalších 15 osob a sám má vztah k městskému obvodu. Nemusí zde mít trvalý pobyt, ale například zde žije, pracuje, studuje nebo jinak tráví většinu svého času. Podmínkou je, že projekt musí být veřejně prospěšný, realizován na území městského obvodu (musí se jednat o prostranství či majetek přímo v jeho vlastnictví, případně majetek mu svěřený) a kompletně realizovatelný do jednoho roku.

Finanční náročnost přihlášených projektů se může pohybovat v rozmezí od 80 000 do 600 000 Kč včetně DPH. Nově není možné navrhovat projekty pro území sadu Dr. Milady Horákové a Husova sadu, kde je plánována celková revitalizace, a území Komenského sadů. Pravidla však umožňují do těchto lokalit navrhnout takzvané měkké projekty, to znamená různé akce a podobně. Online formuláře a veškeré potřebné informace naleznete na webu participativního rozpočtu www.nasobvod.cz. Aktuální informace jsou zveřejňovány také na Facebookovém profilu Náš obvod – participativní rozpočet Moravské Ostravy a Přívozu (https://www.facebook.com/nasobvod). Podávání návrhů projektů je možné od 1. května do 30. června 2022.

Pokud návrh splní veškeré formální náležitosti a podmínky realizace a je odsouhlasen potřebnými orgány, tak postupuje k veřejnému hlasování. To se bude konat v říjnu a zapojit se do něj, hlasovat, mohou opět všichni obyvatelé Ostravy.

V průběhu letních prázdnin projdou všechny přihlášené projekty kontrolou formálních a realizačních podmínek, v září se pak uskuteční veřejná prezentace projektů, kde bude možnost pro účastníky udělit jeden hlas navíc. Do 31. října pak budeme moci všichni hlasovat a stejně jako loni se můžete těšit na každotýdenní losování výherců věcných cen. Úspěšnéprojekty pak zrealizujeme v roce 2023,dodává místostarosta obvodu Rostislav Řeha.

Zdroj: Moravská Ostrava a Přívoz

Další příspěvky