Publikováno 29.5.2018

Revitalizace veřejného prostoru DUHA

2016
Příprava
»
Soutěž
Projektujeme
2022
Realizace

Proměna lokality nákupního centra Duha a okolí v Porubě

Obchodní centrum Duha leží na hranicích sedmého a osmého stavebního obvodu. Lokalita je centrem velkého sídliště a má potenciál dosáhnout kvality veřejného prostoru, který známe z měst západní Evropy. Navrhovaná změna má řešit nejenom konfliktní body, kterých je celá řada, ale především má nabídnout moderní místo, které bude reagovat na aktuální trendy ve veřejném prostoru – nabídne množství zeleně, pobytové plochy na náměstí s alejemi stromů, zastřešení tržního místa, rekonstrukci zastávek, hospodárné nakládání s vodou, bude podporovat alternativní formy dopravy a upřednostní chodce před auty.


FOTOGALERIE

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Linkedin