Publikováno 24.4.2017

Revitalizace nábřeží řeky Ostravice

2016
Příprava
2017
Soutěž
2017
Projektujeme
2018
Realizace

Projektem bude řešeno urbanistické řešení veřejného prostoru přiléhajícího k řece Ostravici v centru města, v úseku mezi mostem Miloše Sýkory a Hradní lávkou. Vítězem veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace projektu se stala architektonická kancelář ARKOS s. r. o.

Projekt je rozdělen na několik dílčích částí:

  • Bezbariérové napojení stávající pěší komunikace s cyklostezky v místě u pomníku Miloše Sýkory včetně navazujících ploch
  • Revitalizace pravého břehu Ostravice v úseku mezi mostem Miloše Sýkory a loděnicí (Revitalizace řeky Ostravice II. etapa)
  • Pěší trasy na moravském břehu (Havlíčkovo nábřeží) v souběhu se stávající cyklostezkou v úseku mezi mostem Miloše sýkory a Hradní lávkou
  • Výsadby na nábřežních zdech – řešení výsadeb popínavých a převislých rostlin na nábřežních zdech a přilehlých plochách

V rámci celkové revitalizace tohoto území se počítá také s instalací zajímavého městského mobiliáře u loděnice, úpravou stávajícího mola pro vodáky nebo výstavbou workoutového hřiště.

 

Revitalizace řeky Ostravice II. etapa

Vysazeno bude 105 ks listnatých stromů – třešeň ptačí, střemcha obecná, javor mléč, habr obecný, dub letní a 54 ks jehličnatých stromů. Okrasné keře, trvalky, kapradiny, traviny a cibuloviny do záhonů. Obnovíme mobiliář a upravíme také místo vedle mostu Miloše Sýkory. Projekt zahrnuje komplexní úpravu a řešení veřejného prostoru. Více informací získáte procházkou po trase, kde na Vás budou čekat níže zobrazené cedule. Dvě na začátku a 11 ks po trase revitalizace. Cedule vrtkavost počasí ustojí, vandaly však nikoliv.

 


FOTOGALERIE

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Linkedin