Publikováno: 28.04.2021

V rámci programů TalentOVA byly rozděleny desítky milionů korun na podporu vzdělávání

Vzdělávání je jedním ze strategických cílů města a skrze aktivity TalentOVA podporujeme vzdělávání žáků i studentů nejrůznějšími programy a dotacemi.

Desítky školských zařízení z Ostravy získaly dotace z rozpočtu města z tradičního programu na podporu školství a nejmladšího dotačního programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu. O příspěvky se ucházeli žadatelé s téměř 200 projekty. O dotacích z třetího programu z této oblasti na podporu cizojazyčné a bilingvní výuky rozhodnou ostravští zastupitelé v červnu. Letos získají z rozpočtu města školská zařízení dotace ve výši 6,1 milionu korun z programu určeného na podporu školství, který existuje již od roku 2005. Částka je určena na realizaci 104 projektů ostravských škol. Program podporuje celoroční i jednorázové zájmové a vzdělávací aktivity pro děti, žáky a studenty, významné vzdělávací akce celoměstského charakteru, mezinárodní spolupráce pro žáky základních a středních škol, zájmové a vzdělávací aktivity.

Například Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Ostrava připravuje edukačně preventivní akci Den zdraví, určenou dětem mateřských škol a žákům 1. až 5. tříd základních škol. Studenti a vyučující zdravotnické školy promění budovu školy v nemocniční zařízení plné improvizovaných ambulancí. Základní myšlenkou je především prevence úrazů, popálenin, intoxikací souvisejících s věkem, ale také výuka ošetření zraněného, poskytnutí první pomoci a jeho transport.

Projekt, který jsme zahájili v roce 2016, se téměř okamžitě setkal s velmi pozitivním ohlasem. Zájem zúčastněných mateřských a základních škol je mimořádný a každoročně převyšuje možnou kapacitu, která je obsazena vždy už rok dopředu,“ uvedla ředitelka školy Jana Foltýnová.

Dalším podpořeným projektem z tohoto programu je na Základní a mateřské škole v Zábřehu na Volgogradské 6B „Technická dovednost“, zaměřený na osvětu technických oborů a řemesel, zatraktivnění odborného vzdělávání a volbu povolání. Obchodní akademii Ostrava město přispělo již na 13. ročník „Podpory podnikatelských kompetencí, kreativity a jazykových kompetencí žáků SŠ a ZŠ“.

Nejmladší dotační program je určen na podporu vzdělávání a talentmanagementu. Letos vstoupil do svého šestého ročníku a město pro něj uvolnilo téměř 31,5 milionu korun na realizaci 67 projektů pro předškoláky, žáky i studenty škol v Ostravě. Projekty se soustředí na systematickou podporu talentu a nadání, řemeslné výroby, přírodovědného a technického vzdělání, čtenářské gramotnosti, rozvoje robotiky a interaktivní výuky ve školách, aktivit školního koordinátora nadání, výzkumu, badatelské výuky, klubů pro nadané a talentované děti, podpory činností science center, pořádání soutěží a rozvoje nových vzdělávacích oborů.

Jedním z projektů, který získal podporu na rozvoj polytechnického vzdělávání, je TETA V. (TEchnické TAlenty). Je určen pro žáky 1. až 5. tříd základních škol a navazuje na projekt Mateřské školy Hornické 43A, který naplňuje již dříve vytvořenou koncepci technického vzdělávání.

Před pěti lety jsme se díky prostředkům poskytnutým městem stali první mateřskou školou v republice, která získala licenci k výuce Malé technické univerzity. Následující „TETY“ nám pak umožnily nákup licence i množství technického materiálu a didaktických pomůcek i vznik pozice koordinátora nadání. Po pětiletém objevování rozsáhlého obsahu polytechnického vzdělávání jsme z podstaty přetvořili náš školní vzdělávací program, vzdělávací nabídku i formy a metody vzdělávání. Nepředkládáme dětem „pravdy“, ale učíme je svět objevovat, tvořit si vlastní názor, hodnoty i postoje,“ vysvětlila ředitelka školy a školky Iva Chadzipanajotidisová.

V této oblasti město přispělo také na projekt Domu dětí a mládeže z Ostravy-Poruby s názvem Robotransfér VI., který je zaměřený na vyhledávání a práci s talentovanými dětmi v polytechnické oblasti. A například také projekt Wichterlova gymnázia z Poruby „Škola je nám (stále) malá 2021“, který umožňuje nadaným a talentovaným žákům další rozvoj v podobě badatelských pobytů a workshopů s odborníky. Zaměřen je na podporu logického myšlení a programování s využitím robotů a 3D tisku.

Žádosti škol o podporu výuky cizích jazyků město přijímalo do 20. dubna. Jejich výše se může pohybovat od 100 tisíc do půl milionu korun. Město na podporu cizojazyčné výuky uvolní letos stejnou částku jako vloni, tedy 7,76 milionu korun, určena je na projekty ve školním roce 2021/2022 v mateřských, základních i středních školách. O dotacích rozhodnou zastupitelé města v červnu.

talentova logo

Další příspěvky