Publikováno: 17.02.2023

Restaurátoři v Brně oživují vybavení z Grossmannovy vily

Zatímco společnost MORYS pokračuje v záchraně architektonické perly města Grossmannovy vily, restaurátoři spolu s památkáři intenzivně pracují na obnově desítek dochovaných prvků interiéru.  Vitráže, další skleněné a dřevěné prvky byly odvezeny do brněnských restaurátorských dílen. 

Vilu navrhl jako své rodinné a firemní sídlo František Grossmann, který spolu s architektem Františkem Fialou založil stavební firmu. Novostavba Grossmannovy vily byla povolena stavebním povolením ze dne 15. září 1922 a kolaudována výnosem 28. března 1924. Dobový Polední ostravský deník v jednom z článků uvedl, že „vila je jedna z nejpřepychovějších na Ostravsku a její zařízení podobá se vnitřku paláce. Jsou zde ohromné sbírky cenných originálů, starého porculánu, různých soch a pod.“

Při analýze vitráží pomáhají dobové fotografie

Unikátní vitráže a další skleněné prvky jsou obnovovány v brněnské firmě Mitvalský – M fabrica, která restauruje státem chráněné památky a vychází z pracovních postupů a technologií starých mistrů řemesla. Restaurátoři při obnově vitráží postupují v součinnosti s památkářem Národního památkového ústavu i zhotovitelem. Nad každou z dochovaných vitráží i návrhem k obnově původních vitráží probíhá čilá diskuse. Doslova filigránskou ruční práci předchází proces nalezení správné struktury skla i jeho barevného odstínu v kontextu každé místnosti. V touze vypátrat původní podobu vitráží napomáhá i analýza dobových fotografií, které jsou však černobílé. Dle slov zástupce firmy, jež restaurovala vitráže celé řady významných staveb, mezi nimiž nalezneme příkladmo Starý královský palác Pražského hradu, sv. Hostýn, zámek Lednici a mnohé další výjimečné objekty, jsou barvy skel vitráží Grossmannovy vily poněkud netradiční. Kromě vitráží v této dílně obnovují i skleněné výplně dveří či dobového nábytku.

Finální barevné provedení nábytku řeší specialisté

A intenzivní konzultace nad postupem obnovy dřevěných prvků probíhá i v dílnách brněnského uměleckého stolařství Tabernákl. I zde má hlavní slovo v diskusi s restaurátorem památkář, specialisté opět řeší finální barevné provedení nábytku a dalších dřevěných částí po očištění a odstranění různých nánosů tak, aby se vila zaskvěla ve své původní kráse. Také tito restaurátoři využívají k dosažení autentického stavu dobových fotografií. Zúčastnění řeší též pracovní postup při obnově poškozených prvků, vždyť se jedná o takřka sto let starou stavbu, která v uplynulých desetiletích sloužila nejen jako zázemí majitelů, ale posléze také jako mateřská škola či školní družina.

Restaurátoři konstatovali, že dochovaný nábytek ve vile je vskutku precizně proveden a detekovali také unikátní historické parkety významné vídeňské firmy té doby, které byly užity též ve Sněmovním sále Arcibiskupského zámku v Kroměříži se vzorem tzv. dvojitého vídeňského kříže. Parkety této firmy mohou návštěvníci rovněž spatřit na zámku Lednici. Proces obnovy historických parket je velmi náročný, rukama několika restaurátorů projde každý parketový dílec opakovaně. Jednotlivé části jsou nejprve označeny, následuje proces očištění, jsou zbaveny hřebíků a postupně jsou odstraňovány i nánosy laku, kterými byly parkety nevhodně opatřeny v uplynulých desetiletích. Teprve po odstranění těchto vrstev je reálná konstrukční obnova, která zahrnuje množství dalších kroků, než se každý z jednotlivých dílců zaskví ve své finální, obnovené podobě. Než se však přistoupí k dalším záchranným krokům je nejprve nutné veškeré napadené dřevěné prvky zbavit dřevomorky.

Práce pokračují také na stavbě

Práce ale pokračují i na stavbě. Odkryty byly další původní malby, které budou obnoveny. Nanášeny jsou omítky. O postupu prací jsme informovali v závěru loňského roku, kdy byla na vilu vrácena střecha a získala obnovenou fasádu, detailněji viz https://1url.cz/Rr0Ay, video k obnově naleznete v odkazu https://1url.cz/Nr0mt. Aktuálně jsou náklady k záchraně památkově chráněné vily definovány ve výši 98 milionů korun bez DPH, očekáváno je navýšení částky primárně z důvodů složitých restaurátorských prací, jejichž potřeba byla identifikována a pracovní postupy nastaveny poté, co se bylo na stavbě zjištěno zasažení dřevomorkou, v jejímž důsledku bylo nutno demontovat většinu nábytku. Lidé budou moci obdivovat krásu památky při prohlídkách v prvních měsících roku 2024, po dovybavení vily nábytkem. Město chce do vily vrátit každodenní život, vila nabídne i ubytování v původních pokojích či prostory k různým společenským a kulturním akcím.

Další příspěvky