Přeskočit na obsah
6
výzev
500
tis. Kč dotace
57
projektů
Tvoříme prostor je dotační program na podporu aktivit a projektů ve veřejném prostoru. Cílem je podpořit komunitní život, zkvalitnit a zvelebit veřejná prostranství ve městě.

Jste aktivní občan nebo nestátní nezisková instituce? Chybí Vám něco ve Vašem blízkém okolí? Máte skvělý nápad, který by stálo za to zrealizovat? Nyní máte možnost uskutečnit své projekty a pomoci dotvořit veřejné prostranství podle svých představ. Ulice, náměstí, parky, chodníky i zeleň, která neslouží pouze jednotlivci, ale široké veřejnosti, je prostor pro realizaci vašeho projektu!

Dotační program TVOŘÍME PROSTOR dává příležitost aktivním lidem zrealizovat vlastní nápady a projekty ve veřejném prostoru s cílem zkrášlit své okolí a současně podpořit komunitní život na území města Ostravy. Žadatelem o dotaci může být fyzická osoba nepodnikající a nestátní neziskové organizace působící na území České republiky: spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fond a dále bytové družstvo či společenství vlastníků jednotek. Maximální výše dotační podpory určené na jeden projekt je 500 tis. Kč. Předpokládaný finanční objem alokovaných finančních prostředků pro celý dotační program je 8 mil. Kč.

Harmonogram

VýzvaOdevzdání projektového záměruOdevzdání žádosti o dotaciRozhodnutí o dotaci a uzavření smlouvy
1. výzva2. 5. 202331. 7. 2023září 2023
2. výzva31. 7. 202331. 10. 2023prosinec 2023
3. výzva31. 10. 20235. 2. 2024březen 2024
4. výzva5. 2. 20246. 5. 2024červen 2024
5. výzva6. 5. 20245. 8. 2024září 2024
6. výzva5. 8. 20244. 11. 2024prosinec 2024
Statutární město Ostrava si vyhrazuje právo na změnu termínu.

Posouzení předložených žádostí o dotaci prochází třemi koly hodnocení. V prvním kole žadatelé jen elektronicky odešlou své záměry a komise nejprve posoudí jejich realizovatelnost a splnění podmínek programu. Následně žadatelé představí svůj nápad členům hodnotící komise a do třetího kola již zasílají finální žádost se všemi nutnými formálními záležitostmi, případně i se zapracovanými úpravami dle doporučení komise. Hodnotící komise předložené projekty posuzuje vždy z hlediska nejen estetické a užitné hodnoty pro daný prostor, ale hlavně z hlediska zapojení komunity do samotné realizace projektu, což je jedna ze základních podmínek pro získání dotace.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2017 Záměr ikona I
2018 Příprava ikona I
2022 Realizace ikona I
2024 Dokončeno ikona I

Aktuality

Video

Partneři projektu

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava

Garanti

  • Hana Tichánková náměstkyně primátora pro strategický rozvoj, územní plánování a stavební řád

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/tvorimeprostor