Publikováno: 11.01.2022

Ostrava opět přispěje na nápady veřejnosti, startuje dotační program Tvoříme prostor

I v letošním roce se mohou hlásit zájemci o dotaci z programu města Ostravy, který je určen všem, kteří mají zajímavý nápad, jak estetizovat veřejný prostor nebo zlepšit jeho funkci. Dotační program „fajnOVy prostor,“ který Ostrava vyhlásila poprvé v roce 2017 a podpořila od té doby finančně bezmála pět desítek projektů, má nový název, změn doznal i jeho vizuál. Program Tvoříme prostor je vyhlášen až do konce roku 2024, ale skládá se z několika dílčích výzev. V rámci první výzvy, která začíná 10. ledna, mohou zájemci své záměry předkládat do 1. února. Pokud však první termín nestihnou, mohou je zasílat v termínech dalších výzev, tedy k prvnímu květnu, srpnu a listopadu.

Letos přicházíme opět s tímto úspěšným programem, jehož cílem je zkrášlení ostravských veřejných prostor, zvýšení jejich užitné hodnoty nebo získání nové funkce, a to podle představ a přání samotných občanů nebo návštěvníků Ostravy. Zajímavý nápad podpoříme opět částkou až 500 tisíc korun. Program se nově jmenuje , TVOŘÍME PROSTOR!!!, ale jeho podmínky zůstaly takřka shodné. Je nastaven tak, že stačí, aby žadatel popsal svůj nápad do jednoduchého záměru a přiložil k tomu odhad rozpočtu. Nemusí sepisovat složitou dokumentaci ani projekt. Žádost je nutné odeslat do 1. února, a to opět jednoduše, e-mailem,“ uvedla Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora.

Pokud mají Ostravané ve svém okolí kousek prostranství, které by mohlo vypadat úplně jinak a lépe, a pokud navíc vědí, jak jej nápaditě změnit, současně se nebojí přiložit ruku k dílu, aby svůj nápad mohli zrealizovat, je právě program Tvoříme prostor tím, který jim pomůže zajistit potřebné finance. Podpořena může být celá řada projektů, třeba veřejné zahrady pro pěstování zeleniny, venkovní posezení, výsadba zeleně a květinové záhony, dětská či workoutová hřiště, zázemí pro venkovní hry, pingpongové stoly, veřejné grily a další,“ dodala náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

V tomto roce jde o již pátý ročník dotačního programu, za dobu jeho existence podpořilo město již 45 projektů v celkový výši takřka 12 miliónů korun a podařilo se tak zkrášlit nebo změnit mnoho míst, které dnes zpříjemňují život v Ostravě.

Zájemci o dotaci najdou veškeré informace o programu, včetně přihlášky, na webu www.tvorimeprostor.cz. V odkazu zájemci například zjistí, jak podat projektový záměr i jednotlivé podmínky. Některé lze namátkou předestřít. Žádat o dotaci může podat fyzická nepodnikající osoba nebo nestátní nezisková organizace. Projekt je nutné uskutečnit pouze na území města Ostravy. Poskytnutou dotaci mohou lidé využít na projekty ve veřejném prostoru, jež jsou podmíněny zapojením dalších obyvatel. Projekt musí být po dokončení veřejnosti přístupný, sloužit i dalším spoluobčanům a nesmí být využíván k účelům komerčním. Finanční prostředky je možné, kromě samotného provedení projektu, použít také na jeho přípravu.

Další příspěvky