Publikováno: 17.02.2021

Fajnovy prostor pokračuje, projekty je možné přihlásit až do konce dubna

Už podruhé v letošním roce se mohou zájemci hlásit o dotaci z  programu „fajnOVY prostor“. Ten je určen pro všechny, kteří mají zajímavý nápad, jak zkrášlit veřejný prostor nebo zlepšit jeho funkci. Žádosti mohou odevzdávat do konce dubna. V programu je k dispozici 3,5 milionu korun, na jeden projekt lze čerpat dotaci až 500 tisíc korun. V letošním roce se bude postupně realizovat dalších šest projektů, které jejich autoři předložili do konce minulého roku.

„Program je nastaven tak, že stačí, aby žadatel popsal svůj nápad do jednoduchého záměru a přiložil k tomu odhad rozpočtu. Nemusí sepisovat složitou dokumentaci ani projekt. Žádost je nutné odeslat do konce dubna, a to opět jednoduše, elektronicky. Následně bude hodnotící komise předložené projekty posuzovat z hlediska nejen estetické a užitné hodnoty pro daný prostor, ale hlavně z hlediska zapojení komunity, která přiloží takříkajíc ruku k dílu a bude se na realizaci nápadu následně podílet. To je totiž jedna ze základních podmínek pro získání dotace,“ popsala resortní náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Posouzení předložených žádostí o dotaci projde třemi koly hodnocení. V prvním kole žadatelé elektronicky odešlou do konce dubna své záměry a komise posoudí nejprve realizovatelnost záměru a splnění podmínek programu. Následně žadatelé představí svůj nápad členům hodnotící komise a finální žádost se všemi nutnými formálními záležitostmi odešlou žadatelé do 2. srpna.

Tříkolový systém, který město zvolilo po předchozích zkušenostech, umožní hodnotitelům pomoci žadatelům s dopracováním jejich projektu, aby byl realizovatelný a aby naplňoval potřeby komunity a zároveň požadavky města. Na jeho provedení poté bude mít žadatel jeden rok. Přihlášky je možné podávat už nyní na www fajnovy prostor cz. Těší nás, že lidé přemýšlejí o místech, ve kterých žijí, a dokážou je obohatit o mnohdy velmi originální nápady a řešení. Dokládá to i šest čerstvých projektů připravených k realizaci,“ doplnila náměstkyně Kateřina Šebestová.

Nápad Spolku Fiducia umožní osadit vybraná místa ve městě originálními hmyzími domky postavenými podle návrhů sedmi ostravských umělců. Své vlastní hmyzí domky si bude moci vyrobit i veřejnost. V lokalitě Bedřiška dojde k opravě dětského hřiště, na kterém přibude kryté pískoviště, houpačka i lezecká stěna.  Na rohu ulic Červeného kříže, Odboje a Náměstí republiky budou nově umístěny lavičky pro odpočinek a relaxaci. Žadatelé tam vysadí květiny a listnatý strom, který nahradí původní výsadbu. Do péče o předzahrádku se zapojí senioři. Dále se promění školní zahrada Mateřské školy Paprsek, která dětem se zdravotním postižením přiblíží ekologický způsob pěstování zeleniny. Také část veřejného prostoru bytových domů u Sokolské třídy projde proměnou, obyvatelé tří vchodů si upraví společné místo před domem tak, aby na něm mohli příjemně trávit volný čas. Zapojí se do údržby nové zeleně a kromě záhonků pro pěstování květin, bylinek či zeleniny, budou mít k dispozici také ohniště a jednoduchou houpačku. A v parku v ulici Pavlovova budou nově venkovní cvičební prvky, dále hřiště pro basket i badminton, venkovní stůl pro stolní tenis i altán pro setkávání a venkovní posezení u ohně.

Přehled všech už hotových projektů, i těch, které se budou realizovat v průběhu letošního roku, jsou zveřejněny na https://fajnovyprostor.cz/projekty/. Pro čtvrtý ročník dotačního programu pro období 2020 až 2021 město vyčlenilo 7 milionů korun, z toho 3,5 milionu už je vyčerpáno.

 

 

Další příspěvky