Publikováno: 30.10.2023

Město vyhlásilo nový záměr prodeje věžového domu na Ostrčilově ulici

Zastupitelstvo schválilo ve středu 18.10. 2023 další záměr prodeje budovy věžového domu na Ostrčilově ulici. Vrátit této dominantě funkci bytového domu se podařilo světoznámé architektce Evě Jiřičné s architektem Petrem Vágnerem ze studia AI DESIGN.

Záměr i s přílohami je zveřejněn na úřední desce jako součást oznámení SMO o záměru prodeje s termínem pro podání nabídek do 31. 1. 2024, 12:00 hodin.

Předešlá veřejná zakázka z roku 2022 byla zrušena, protože ze strany vybraného dodavatele nedošlo k podpisu příslušných smluv. Upřesnění přináší nové vymezení základních a specifických požadavků na výstavbu a koncept dopravního řešení celé oblasti s tím, že případné změny oproti přílohám budou řešeny v rámci smluvního ujednání mezi statutárním městem Ostrava a kupujícím.

Výchozí pro řešení je investiční záměr a podklady zpracované studiem AI – DESIGN, které počítají se zachováním stávajícího věžového domu a navrhují jeho rekonstrukci. Návrh studio pod vedením architektů Evy Jiřičné a Petra Vágnera zpracovalo v letech 2020-2021. Investiční záměr byl zpracován na základě technického posouzení objektu. Zachovává stávající formu věžového domu a navrhuje jeho rekonstrukci a přístavbu s primární funkcí bydlení (návrh pracuje se 76 novými byty od 1kk po nadstandardní byty mezonetového typu). Řešení počítá se zachováním stávající železobetonové konstrukce, objekt je navýšen o jedno patro, doplněn nezbytnou přístavbou komunikačního jádra tak, aby mohly být naplněny veškeré požadavky na výstavbu a bydlení, a v neposlední řadě o balkóny. Pro účely získání parkovacích míst v lokalitě záměr počítá s výstavbou parkovacího domu s funkcí parkování pro rezidenty a veřejnost. Umístění parkovacího domu koresponduje s plochou dnešního parkoviště.

Jedinečnost architektonického ztvárnění možné podoby věžového domu, a zároveň jeho unikátní umístění v centrální části města obklopené původní nízkou zástavbou, dávají městu příležitost nalézt cestu k nejefektivnějšímu využití a k realizaci budoucího záměru.

Cílem města byla nejen zrekonstruovaná dominantní budova, ale také rozšíření portfolia bytů v centru města. A to včetně bytů v majetku města za účelem rozšíření nájemního bydlení a současně posílení parkovacích kapacit.

Záměr prodeje najdete na úřední desce města zde.

Další informace k věžovému domu v odkaze na webu: https://investinostrava.cz/cs/budovy/

Historie budovy

Ostravský mrakodrap byl postaven v letech 1965–1968 jako součást sídliště Jindřiška. Výšková budova podle návrhu architekta Jana Slezáka byla původně zamýšlena jako obytný dům, k tomuto účelu však byla využívána jen pár let a následně došlo k rekonstrukci na kancelářský objekt.  Objekt je 3. nejvyšší stavbou města Ostravy po Nové radnici a Bolt Tower, má 22 pater a měří 68 metrů a nachází se jen pár minut chůze od budovy Nové radnice.

S ohledem na technické problémy je objekt již několik let prázdný (od roku 2013) a opakovaně se vedou debaty o jeho demolici či rekonstrukci. Minulé návrhy na rekonstrukci počítaly se snížením objektu o 12 pater a rekonstrukci na bytový dům. Mezi zásadní technické problémy patří nefunkční opláštění objektu, nevyhovující bezpečnostní parametry, především protipožární, únikové trasy apod.

Navzdory výše uvedenému se město Ostrava rozhodlo pokusit se tento ikonický objekt v centru Ostravy zachránit, tedy zachovat a zrekonstruovat jako jeden z mála výškových objektů v Ostravě. S ohledem na tuto skutečnost zadalo zpracování investičního záměru, který by ověřil realizovatelnost projektu při zachování výšky a zároveň navrhl architektonické ztvárnění budovy.

Další aktuální výzvy

Informace k dalším vyhlášeným výzvám najdou zájemci na tomto odkaze https://investinostrava.cz/cs/vyzvy/

Aktuálně jde o dvě další výzvy.  Pozemek v nejlidnatějším městském obvodě Ostrava-Jih naproti městského úřadu podél ulice PLZEŇSKÁ o velikosti 10 000 m2. S výstavbou v tomto místě dlouhodobě počítá územní plán.

Vyhlášena je také výzva k podání nabídek na koupi pozemků v areálu Technologického parku – T6 TECHNOLOGICKÁ (Ostrava-Pustkovec). Objekt T6 je plánován v odlehlejší části areálu. Vystavěn má být jeden nový objekt s maximální zastavitelnou plochou max. 6 000 m2, nebo max. 2 nových objektů v součtu zastavěných ploch všech objektů max. 6 200 m2. Objekt / objekty mají kombinovat nabídku prostor pro celé spektrum klientů T-parku provádějících výzkumnou a inovační činnost. Celková užitná plocha je 24 240 m2. Část celkové užitné plochy bude využita pro parkovací stání, doporučeno formou podzemního parkování. V objektu by měly být zastoupeny části pro administrativu, dílny a laboratoře, společné prostory, zázemí. Nabídku lze poslat do 29.12.2023 do 12.00 hodin, písemnou formou na Magistrát města Ostravy, odbor majetku, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava.

Další příspěvky