Publikováno: 17.03.2017

Proběhla veřejná diskuze k projektu Refill

Ve čtvrtek 16. března proběhla v kulturním centru Cooltour veřejná diskuze “Jak vrátit život opuštěným budovám v Ostravě?“ v rámci projektu Refill. Cílem debaty bylo přiblížit projekt lidem, zjistit jejich očekávání a dát prostor jejich připomínkám, dotazům a nápadům. Diskuze se zúčastnilo okolo osmdesáti lidí. Projekt Refill by měl řešit dočasné využití budovy nebo lokality a zprostředkování dohody mezi majitelem a uživatelem, což umožní lepší start pro řadu zajímavých projektů, které pomohou oživit Ostravu.

Podle názorů účastníků může projekt přispět k ověření zájmu o produkt a podpořit rozjezdy drobných podnikatelských aktivit, ale nemají zpočátku prostředky na tržní pronájem prostorů. Dále může projekt pomoci neziskovým organizacím a umělcům s jejich sezonními projekty a aktivitami. Jako nevýhody jsou naopak vnímány případné množství zájemců o konkrétní budovu a omezení prostor, které budou k dispozici. Refill bude pomáhat s výběrem budov a s dohodou podmínek s majiteli. Do projektu se můžete zapojit i VYPLNĚNÍM KRÁTKÉHO ONLINE DOTAZNÍKU (do konce března) k analýze zájmu o dočasné užívání dlouhodobě nevyužitých prostor v Ostravě.

„Je milé překvapení, když vidíte, kolik lidí se na diskuzi sešlo, kolik lidí má zájem se na projektu a vůbec utváření Ostravy podílet, protože přesně o tom to je – rozvíjet město společně,“ říká Kateřina Bonito z odboru strategického rozvoje ostravského Magistrátu. Kromě ní diskuzi řídili Martina Pilařová, Zuzana Vinklárková a Andrej Harmečko.

Projekt Refill je jedním z vlajkových projektů strategického plánu města a zatím je společně realizován v deseti evropských městech. Jedná se především o v zahraničí známý přístup k městskému rozvoji, který se nazývá „temporary use“, tedy dočasné užívání. Cílem je nabízet nevyužité budovy, plochy a prostory zájemcům se zajímavým nápadem na oživení prostor za výrazně zvýhodněných podmínek k dočasnému pronájmu.

Refill je stále ve vývoji, ale díky aktivnímu zapojení občanů do diskuze se může postupně posouvat do konečné a přijatelné podoby pro všechny strany. Projekt je financován z Evropské unie z OP URBACT III, spolufinancování je zajištěno statutárním městem Ostrava.  Bližší informace o projektu jsou k dispozici na webuWWW.REFILLOVA.CZ nebo na FACEBOOKU.

Další příspěvky