Přeskočit na obsah
Statutární město Ostrava uzavřelo v 06/2020 smlouvu o dílo na vypracování studie proveditelnosti v rámci stavby „Plošná kanalizace Michálkovice“ se zhotovitelem, společností KONEKO, spol. s r.o. Cílem studie bylo prověřit realizovatelnost výstavby jednotné kanalizace na území zbývající části městského obvodu v povodí stávající ČOV Michálkovice.

V 01/2021 podalo Statutární město Ostrava žádost o dotaci na vypracování této studie v rámci Programu podpory návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce, vyhlášeného Moravskoslezským krajem. Kraj žádost schválil a projekt Plošná kanalizace Michálkovice – studie proveditelnosti finančně podpořil částkou 282 000 Kč, což představuje 75 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů.

Zpracovaná studie zahrnuje:

 • technický návrh kanalizace včetně hydrotechnických výpočtů a rozdělení stavby na etapy,
 • návrh základních parametrů objektů na stokové síti – čerpací stanice, odlehčovací komory a retenční nádrž,
 • projednání návrhu umístění stavby,
 • geodetické doměření u výškově problematických míst,
 • pasportizaci všech DVT v zájmovém území,
 • zajištění podkladů o umístění stávajících sítí technické infrastruktury,
 • propočet investičních nákladů,
 • posouzení hydraulického a látkového zatížení ČOV.
Plošná kanalizace Michálkovice
Celkové náklady376 tis. Kč bez DPH
Výše dotacemax. 75% skutečně vynaložených uznatelných nákladů = 282 tis. Kč
Poskytovatel dotaceMoravskoslezský kraj
Dodavatel/ZhotovitelKONEKO, spol. s r.o.
Termín realizace/ukončení06/2020 – 05/2022
Nositel projektuStatutární město Ostrava, magistrát
Registrační čísloMSK 9801/2021

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2017 Záměr ikona I
2020 Realizace ikona I
2022 Dokončeno ikona I

Partneři projektu

Zpracovatelé

 • Statutární město Ostrava
 • Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice

Garanti

 • Břetislav Rieger náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti

  Kontaktujte nás
  zpracováním osobních údajů

  https://fajnova.cz/projekt/plosna-kanalizace-michalkovice-studie-proveditelnosti