Aktualizováno 27.4.2022

Plošná kanalizace Michálkovice

2017
Záměr
»
Příprava
2020
Realizace
2022
Dokončeno

Předmětem projektu „Plošná kanalizace Michálkovice – studie proveditelnosti“ je prověřit realizovatelnost jednotné kanalizace v povodí ČOV Michálkovice ve smyslu ponechání původního návrhu splaškové kanalizace, návrhu jednotné kanalizace, posouzení ponechání odvedení intravilánových a extravilánových dešťových vod.

Projekt je realizován s finanční podporou Moravskoslezského kraje v rámci Podpory návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce.

Plošná kanalizace Michálkovice
Celkové náklady 376 tis. Kč bez DPH
Výše dotace max. 75% způsobilých výdajů = 282 tis. Kč bez DPH
Poskytovatel dotace Moravskoslezský kraj
Dodavatel/Zhotovitel KONEKO, spol. s r.o.
Termín realizace/ukončení 06/2020 – 09/2022
Nositel projektu Statutární město Ostrava, magistrát
Registrační číslo MSK 9801/2021