Publikováno: 26.05.2023

Participativní rozpočet Náš obvod zahajuje čtvrtý ročník

Participativní rozpočet Náš obvod má za sebou již tři úspěšné ročníky, pomocí nichž se podařilo v rámci celého obvodu Moravská Ostrava a Přívoz realizovat spoustu akcí. Letos městský obvod na základě zkušeností z předchozích ročníků připravil změny v pravidlech participativního rozpočtu. Tou hlavní je, že navrhovat se již nebude konkrétní projekt, ale lokalita na území městského obvodu, která následně projde proměnou. Podávejte své návrhy do 9. června na www.nasobvod.cz!

Na jaře 2021 vyhlásil městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz první ročník participativního rozpočtu Náš obvod, díky němuž byl například vybudován komunitní park Jindřich, hřiště na pétanque spolu se zahradou pro nevidomé v Bezručově sadu, dále pítko na Jiráskově náměstí nebo také houpačka pro hendikepované v sadu Dr. Milady Horákové. V současnosti se postupně řeší vítězné projekty z loňského roku, mezi něž patří malovaná hřiště pro celý obvod, lavičky připomínající historii Moravské Ostravy a Přívozu a veřejné ohnisko.

V letošním ročníku participativního rozpočtu budou občané moci rozhodnout o tom, která část území městského obvodu bude komplexně proměněna. Může se jednat o ulice, vnitrobloky, náměstí či parky. Základní změna v pravidlech tedy je, že již nemusí sami navrhovat konkrétní projekty, ale vyberou pouze danou lokalitu s odůvodněním, proč si právě tato lokalita zasluhuje proměnu. Navíc se mohou zapojit do veřejného projednávání a promítnout své představy o proměně této lokality do konečné podoby projektu. „Z hlediska realizace se volba lokality jako předmětu hlasování jeví jako schůdnější, zároveň bude zachována participace občanů na výsledku. Volba jedné lokality rovněž umožní efektivnější využití alokovaných finančních prostředků z rozpočtu, než by tomu bylo v případě výběru více lokalit,“ popisuje základní změnu v pravidlech radní Rostislav Řeha.

Výběr lokalit pro hlasování bude probíhat podle přesně stanovených podmínek. V první fázi stanoví městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz vhodné lokality, které jsou nějakým způsobem problematické nebo vhodné ke komplexní revitalizaci. Následně bude moci veřejnost do 9. června 2023 seznam lokalit doplnit o své vlastní návrhy, včetně možného záměru proměny. „Z území, na němž je možné navrhovat lokality, jsou v letošním roce vyčleněny sad Dr. Milady Horákové, Husův sad a Komenského sady,“ doplňuje Rostislav Řeha. Návrhy veřejnosti budou pečlivě posouzeny a ty vyhovující posléze zařazeny na finální seznam lokalit, o nichž se bude hlasovat v průběhu července a srpna za pomoci hlasovací platformy Mobilního rozhlasu.

K realizaci bude vybrána pouze jedna vítězná lokalita. Zhodnocení jejího aktuálního stavu provede Ostravská univerzita, která připraví rovněž studii možností využití, k jejíž přípravě budou použity např. dotazníkové šetření, mentální mapování, veřejné projednání aj. Finální studie bude zveřejněna na webových stránkách Náš obvod a předána jako podklad vybranému projektantovi pro přípravu projektové dokumentace. Projekt ve vítězné lokalitě se stane součástí návrhu rozpočtu centrálního obvodu na následující rok 2024, na jehož realizaci vyčlenil celkem 1,7 mil. Kč.

Další příspěvky