Aktualizováno 24.5.2017

Inkubátor specialistů regionálního rozvoje


Inkubátor regionálních specialistů byl zaměřen na inovaci oboru Regionální rozvoj a zavedení moderních přístupů do výuky, s důrazem na podporu meziuniverzitní týmové spolupráce a provázání s praxí. Cílem inovovaného vzdělávání v oboru regionální rozvoj je vychovat vysoce kvalifikované experty regionálního rozvoje.

Projektem byly zajištěny inovace předmětů v rámci třech oborových pilířů: regionální ekonomie, sociálního rozvoje a oblasti environmentálních studií. Celkem se na projektu podílelo 70 pracovníků a poskytovatelů služeb. Cílová skupina čítala 1027 proškolených studentů v inovované výuce. Studenti se také účastnili 16 terénních šetření a průběžně se seznamovali s prací odborníků v praxi. Více informací ZDE.

Inkubátor specialistů regionálního rozvoje
Celkové náklady 6.305,3 tis. Kč
Výše dotace 5.359,5 tis. Kč
Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Prioritní osa Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblast podpory Vysokoškolské vzdělávání
Dodavatel/Zhotovitel VŠB-TU Ostrava, partner: Statutární město Ostrava
Termín realizace/ukončení 1/2011 - 12/2013
Nositel projektu VŠB-TU Ostrava, partner: Statutární město Ostrava
Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/15.0116