Aktualizováno 12.9.2022

Hasičské zbrojnice

V průběhu let 2018 – 2020 došlo k rekonstrukcím hasičských zbrojnic na území městských obvodů Pustkovec, Proskovice a Michálkovice.

Rekonstrukcemi těchto objektů došlo k zajištění lepší akceschopnosti jednotek hasičů, vyřešení problémů s ustavením a výjezdem techniky, zlepšení dopravního napojení, rozšíření a zkvalitnění hygienického zázemí pro členy jednotek. Neméně významným je snížení provozních nákladů těchto objektů.

Podprojekty:

Hasičská zbrojnice Ostrava-Proskovice

V listopadu 2020 byla dokončena stavba hasičské zbrojnice v Ostravě – Proskovicích. Původní objekt hasičské zbrojnice byl postaven v roce 1906 ...

Hasičská zbrojnice Pustkovec

Původní budova hasičské zbrojnice sboru dobrovolných hasičů v majetku městského obvodu Pustkovec byla stará 140 let a i přes veškerou a ...

Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava – Michálkovice

Předmětem projektu byla rekonstrukce stávající budovy hasičské zbrojnice, která byla postavena začátkem 20. století. Poslední zásadní oprava byla provedena v ...