Přeskočit na obsah
V průběhu let 2018 - 2020 došlo k rekonstrukcím hasičských zbrojnic na území městských obvodů Pustkovec, Proskovice a Michálkovice.

Rekonstrukcemi těchto objektů došlo k zajištění lepší akceschopnosti jednotek hasičů, vyřešení problémů s ustavením a výjezdem techniky, zlepšení dopravního napojení, rozšíření a zkvalitnění hygienického zázemí pro členy jednotek. Neméně významným je snížení provozních nákladů těchto objektů.

https://fajnova.cz/projekt/hasicske-zbrojnice