Přeskočit na obsah
Novostavbou je dvoupodlažní objekt s garážováním zásahových vozidel včetně technického a sociálního zázemí. Součástí stavby byla výstavba inženýrských sítí, zpevněných ploch vč. oplocení, úprava veřejného osvětlení a sadové úpravy.

Původní budova hasičské zbrojnice sboru dobrovolných hasičů v majetku městského obvodu Pustkovec byla stará 140 let a i přes veškerou a pravidelnou údržbu již technicky nevyhovovala současným potřebám zásahové jednotky. Požadavky prostorových a technických nároků na budovu se ještě více zvýšily přidělením nových zásahových vozidel Tatra CAS 30 a Mercedes, který sbor obdržel od HZS MSK.

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Pustkovec, čítající osmnáct plně kvalifikovaných členů, je zařazena v „Požárním poplachovém plánu pro pokrytí Moravskoslezského kraje“ ve skupině JPO III; je také smluvně vázána výkonem požárních činností a prevence pro městský obvod Poruba (55 tis. obyvatel), který vlastní hasičský sbor nemá a nezřídil tedy ani vlastní zásahovou jednotku. Hasiči z Pustkovce patří mezi často oceňované v oborových soutěžích.

Hasičárna byla slavnostně otevřena začátkem října roku 2019.

Celkové náklady projektu:                                                                                                  24 798 tis. Kč

z toho dotace Generální ředitelství HZS                                                                           4 500 tis. Kč
z toho dotace Moravskoslezského kraje                                                                            2 250 tis. Kč
z toho spolufinancování Statutární město Ostrava                                                       17 026 tis. Kč
z toho spolufinancování ze strany MOb Pustkovec                                                         1 022 tis. Kč

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2019 Dokončeno ikona I

Partneři projektu

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava
  • Statutární město Ostrava, městský obvod Pustkovec

Garanti

  • Břetislav Riger náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti
  • Rudolf Kondula starosta městského obvodu Pustkovec

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/hasicska-zbrojnice-pustkovec