Aktualizováno 19.11.2021

Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava – Michálkovice

2016
Záměr
2016
Příprava
2017
Realizace
2018
Dokončeno

Předmětem projektu byla rekonstrukce stávající budovy hasičské zbrojnice, která byla postavena začátkem 20. století. Poslední zásadní oprava byla provedena v 80. letech minulého století a objekt již nevyhovoval platným normám. V červenci 2018 byla ukončena kompletní rekonstrukce budovy vč. rekonstrukce inženýrských sítí (kanalizace, voda, plyn NN a VO), zpevněných ploch a přístavby garáží. Realizaci provedla firma Ostravské stavby a.s.

Rekonstrukcí objektu hasičské zbrojnice došlo k zajištění lepší akceschopnosti jednotky hasičů, vyřešení problémů s ustavením a výjezdem techniky včetně rozšíření a zkvalitnění hygienického zázemí pro členy jednotky SDH Michálkovice. Dále se předpokládá snížení provozních nákladů objektu.

Na rekonstrukci hasičské zbrojnice byla získána dotace ve výši 4,5 mil. Kč z Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a 2,2 mil. Kč z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Celkové náklady projektu jsou 30,7 mil. Kč.

 

FOTOGALERIE