Přeskočit na obsah
Předmětem projektu byla rekonstrukce stávající budovy hasičské zbrojnice, která byla postavena začátkem 20. století. Poslední zásadní oprava byla provedena v 80. letech minulého století a objekt již nevyhovoval platným normám. 

V červenci 2018 byla ukončena kompletní rekonstrukce budovy vč. rekonstrukce inženýrských sítí (kanalizace, voda, plyn NN a VO), zpevněných ploch a přístavby garáží. Realizaci provedla firma Ostravské stavby a.s.

Rekonstrukcí objektu hasičské zbrojnice došlo k zajištění lepší akceschopnosti jednotky hasičů, vyřešení problémů s ustavením a výjezdem techniky včetně rozšíření a zkvalitnění hygienického zázemí pro členy jednotky SDH Michálkovice. Dále se předpokládá snížení provozních nákladů objektu.

Na rekonstrukci hasičské zbrojnice byla získána dotace ve výši 4,5 mil. Kč z Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a 2,2 mil. Kč z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Celkové náklady projektu jsou 30,7 mil. Kč.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2016 Záměr ikona I
2016 Příprava ikona I
2017 Realizace ikona I
2018 Dokončeno ikona I

Partneři projektu

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava
  • Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice

Garanti

  • Břetislav Riger náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti
  • Martin Juroška starosta městského obvodu Michálkovice

    Kontaktujte nás




    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/rekonstrukce-hasicske-zbrojnice-ostrava-michalkovice