Aktualizováno 4.10.2021

Aplikace čistáOVA

2017
Záměr
Příprava
2018
Realizace
2018
Dokončeno

V rámci projektu byla vytvořena nová webová aplikace cistaova.ostrava.cz . Tato aplikace umožňuje občanům Ostravy  jednoduchým způsobem prostřednictvím počítače, tabletu nebo mobilního telefonu nahlásit závady a nedostatky kdekoliv ve městě a zjistit, zda je problém řešen.

Nová webová aplikace je umožňuje zasílat občanům různé podněty nebo závady, které najdou ve veřejném prostoru. Takovýmto nedostatkem mohou být například černé skládky, poškozené dětské hřiště, neupravená veřejná zeleň, přeplněné popelnice, rozbité lavičky, díry v chodnících a jiný nepořádek v ulicích. Podněty a závady nahlášené přes tuto aplikaci se neprodleně dostanou přímo k odpovědným řešitelům a díky tomu dochází k nápravě efektivněji a rychleji. Nejčastěji se jedná především o závady na majetku města jako například nefunkční veřejné osvětlení, poškozený městský mobiliář, zničené dopravní značení anebo třeba chybějící poklop od kanálu.

Jak to funguje?

Aplikace je jednoduchá. Zájemci ji nemusí odnikud stahovat, ale najdou ji na webových stránkách cistaova.ostrava.cz. Své připomínky mohou směřovat do různých vytvořených kategorií jako například: bezpečnost, zeleň, nepořádek v ulicích a podobně. Stačí stručně popsat závadu, připojit adresu či umístit značku na mapu a přidat fotografii. Kontaktní centrum hlášení zkontroluje a podnět zašle na příslušný úřad. Přímo v aplikaci pak lidé uvidí, jestli už se jejich podnět řeší nebo zda byla závada již odstraněna.