Publikováno: 21.03.2021

Na nedostatky a závady ve veřejném prostoru je tady aplikace čistáOVA

Více než pět a půl tisíce podnětů obdrželo město od občanů do dnešního dne prostřednictvím webové aplikace čistáOVA, která byla spuštěna v květnu 2018. Aplikace umožňuje jednoduše hlásit závady na území města, ať už jde o rozbitý chodník, uschlý strom, nepořádek v ulicích nebo třeba poškození mobiliáře v parcích či na dětských hřištích. Funguje na počítačích, tabletech i na mobilních telefonech. Veřejnost v ní může také sledovat, v jakém stavu je řešení jejich požadavku.

Aplikace je velmi jednoduchá. Zájemci ji nemusí odnikud stahovat, ale najdou ji na webových stránkách cistaova.ostrava.cz. Své připomínky mohou směřovat do konkrétních kategorií, jako je zeleň, cesty a chodníky, lavičky, autovraky a podobně. Stačí jen závadu či problém vyfotit, stručně popsat, připojit adresu nebo umístit značku do mapy, která je součástí aplikace. Kontaktní centrum hlášení zkontroluje a podnět zašle na příslušný městský úřad či instituci k řešení. Přímo v aplikaci potom uživatelé mohou sledovat, jestli se už jejich podnět řeší a následně, zda již byla závada odstraněna,“ uvedla resortní náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Nejčastěji hlášení v aplikaci upozorňovala na problémy s cestami a chodníky (1574), nepořádek v ulicích (1211), stav zeleně (808), černé skládky (495) a poškozená dětská hřiště a lavičky (284). Nejvíce hlášení (2400) pocházelo z městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Vyřešeno bylo bezmála pět tisíc hlášení, některá se ještě řeší.  Ojediněle se také jednalo o oblasti, které nespadají pod město Ostravu, jako jsou například komunikace, které spravuje Správa silnic MSK, cyklostezky mimo katastr města a další. Ale i tyto podněty jsou předávány k řešení příslušným institucím a úřadům. Nejvíce podnětů bylo do aplikace nahlášeno za rok 2019 v březnu, a to 330 podnětů, za loňský rok bylo nejvíce hlášení v červenci – 238. Dohromady bylo do aplikace podáno již 5670 podnětů.

Ostrava pracuje na estetizaci veřejného prostoru, omezuje nevkusný reklamní smog, pro nové stavby hledá zajímavá architektonická řešení, podporuje dotacemi opravy významných budov. Ale celkový dojem z města pro jeho obyvatele i návštěvníky dělají velkou měrou zcela samozřejmé a možná pro někoho banální detaily, jako je vysypaný odpadkový koš, opravená dlažba nebo udržovaný záhon. Často apeluji na starosty městských obvodů, aby zintenzivnili údržbu a péči o veřejný prostor a zeleň. Bohužel jsem denně svědkem toho, jak tuto zcela zásadní roli, kterou by měla veřejná správa pro své obyvatele zajišťovat, opomíjejí a nepřikládají tomu důležitost. Přivítám, když si i lidé všímají svého okolí, a pokud narazí na nějakou závadu či problém, dají nám prostřednictvím aplikace o svém podnětu vědět,“ doplnila náměstkyně Šebestová.

 Rychlost, s jakou se daří podněty řešit, je velmi rozdílná, záleží na jejich povaze. Například zajistit úklid nepořádku kolem popelnic nebo na dětském hřišti lze poměrně rychle, ale skácení přestárlých stromů musí počkat na období vegetačního klidu a konec hnízdění ptáků, nebo oprava chodníku na technologické možnosti a volné personální kapacity.

Aplikace čistáOVA neslouží k hlášení závad, které ohrožují život, zdraví a majetek. V těchto případech se občané musejí obracet přímo na linku městské policie 156, stejně jako u dopravních přestupků, například při zjištění špatného parkování apod.

Další příspěvky