Publikováno: 07.03.2024

Již šestým rokem pomáhá aplikace čistáOVA při hlášení nedostatků ve veřejném prostoru

Webová aplikace čistáOVA pomáhá už téměř šest let občanům při hlášení závad na území Ostravy. Jejím prostřednictvím mohou jednoduše upozornit na různá poškození, kterých si ve veřejném prostoru všimnou, ať už je to nepořádek v ulicích, spadané větve nebo rozbité lavičky v parku. Aplikaci není třeba stahovat do mobilu, ale funguje na principu webových stránek. Jednoduchým způsobem je také možné sledovat, kdo a jak daný požadavek řeší.

Aplikace čistáOVA je pro město bezesporu přínosem. Lidé v Ostravě si již na ni zvykli a o jejím aktivním využívaní svědčí množství podnětů, které každý rok narůstá. Zejména ve větších obvodech, kde je kontakt občanů s veřejnou správou ne tak jednoduchý a častý, je aplikace nejlepší a nejrychlejší možností, jak upozornit na nedostatky ve veřejném prostoru. Fungování aplikace v městských obvodech sledujeme, přičemž vnímáme rozdíly mezi nimi například v rychlosti vyřizování hlášení. Snažíme se na to reagovat například častějším proškolováním zaměstnanců příslušných úřadů. Spolupráce však vesměs funguje velmi dobře, protože našim společným zájmem je vylepšovat veřejný prostor nejen velkými projekty a změnami, ale i drobnými detaily, které hrají neméně důležitou roli,“ uvedla Hana Tichánková, náměstkyně primátora.

Aplikace uživatele jednoduše navádí, kam svůj dotaz směřovat. Hlavními oblastmi jsou cesty a chodníky, nepořádek v ulicích, autovraky, zeleň, vandalismus a další. Po výběru kategorie problému je třeba vyplnit jeho popis, zaznačit pozici na mapě a připojit fotografii. Po kontrole hlášení je podnět poslán na příslušný městský obvod, který se jím dále zabývá. O tom, že je požadavek vyřešen, se uživatel v aplikaci dozví také.

V loňském roce občané do aplikace zaznamenali celkem 3506 podnětů napříč celým městem. Nejčastěji lidé upozorňovali na závady cest a chodníků, nepořádek v ulicích, poškozenou zeleň a autovraky. Nejvíce hlášení se váže k městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz., nejvíce podnětů přišlo v měsíci červnu. V rychlosti řešení podnětů jsou rozdíly, které záleží na jejich typu. Úpravy vozovky nebo rekonstrukce chodníků již z principu zabírají více času než úklid kolem popelnic nebo odklizení listí. Většina nahlášených případů je však vyřešena v průběhu jednoho týdne, což dokazuje, jak je aplikace pro občany rychlá a efektivní.

Ne všechny podněty, které občané zašlou, patří do kompetencí města Ostrava a městských obvodů. Například závady na některých komunikacích řeší Správa silnic Moravskoslezského kraje anebo Ředitelství silnic a dálnic. Rovněž sdílená kola a koloběžky, které jsou poškozené nebo zůstanou pohozené mimo stanice, je třeba řešit přímo v aplikacích provozovatelů daných služeb. Aplikace čistáOVA také neslouží k hlášení závad, které ohrožují život, zdraví a majetek. V těchto případech se občané musí obracet přímo na linku městské policie 156, stejně jako u dopravních přestupků, například při zjištění špatného parkování apod.

Další příspěvky