Publikováno: 04.05.2021

Městský park „Farská zahrada“ je otevřený pro veřejnost

Ostrava pokračuje s úpravami veřejného prostoru. Po celkové revitalizaci byl aktuálně veřejnosti zpřístupněn park v centru města mezi Havlíčkovým nábřežím a Střelniční ulicí. Nevzhledné zpevněné plochy nahradily mlatové, dosazena byla zeleň, doplněn mobiliář a designové osvětlení. Zahrada je rozdělena na dvě odlišné části spojené dřevěnou terasou pod platanem a zmodernizovaným, zhruba 60 let starým, původním schodištěm. Její součástí je také ovocný sad, který byl na stejném místě již v 19. století

„Plocha za biskupstvím podél Střelniční ulice dlouho chátrala. Na to, že se nacházíme v úplném centru města, v blízkosti kostela svatého Václava a navíc v místě, kde ve středověku stávaly městské hradby, byl vzhled tohoto prostoru opravdu nedůstojný. Při úvahách, jak celkové úpravy pojmout, jsme vycházeli také z archivních záznamů. Nejen městské opevnění, ale svého času zahrada u fary, v 19. století ovocný sad a v sedmdesátých až devadesátých letech 20. století také expoziční areál pro ostravské výstaviště – všechny tyto historické funkce se snoubí v nové podobě městského parčíku, který jsme nazvali Farská zahrada. Ostatně všechny její proměny v čase od 13. století až po současnost jsou vyobrazeny na informační ceduli přímo v zahradě,“ řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Originální městský park byl dokončen na přelomu roku, s jeho otevřením se čekalo na ukončení nouzového stavu a uvolnění pandemických opatření. Od dubna již může sloužit veřejnosti a své si zde najdou všechny věkové skupiny. Nejen lavičky, pobytová terasa a šachový stolek, ale i herní prvky jako například skákací polštáře a přírodní xylofon čekají na své návštěvníky.

Farská zahrada je pomyslně rozdělena na dvě části. Výše položené místo je více prosluněné s centrální travnatou plochou a dětským hřištěm, podél zídky připomínající původní městské hradby jsou lavičky k posezení, v rohu byl vysazen solitérní listnatý strom Zelkova, podobný jilmu, se střídavými dvouřadými jednoduchými zubatými listy. Pobytový trávník typu sport snáší nízké sekání a větší pohyb, může tak sloužit pro piknik a odpočinek. Umístěno je tu také pítko.

Ve spodní části zahrady je sad, který bude výhledově nabízet více stinných ploch. Vysazeny v něm jsou okrasné ovocné jabloně (Malus ’Evereste‘), které vždy na jaře vykvetou velkými vonnými bílými květy a později vytváří zhruba třícentimetrová jasně červená jablíčka, která drží na stromech celou zimu a poskytují kromě estetického efektu i potravu pro ptactvo.

Spojujícím prvkem obou úrovní je dřevěná terasa umístěná pod platanem, která může sloužit nejen pro posezení a odpočinek vleže ve stínu stromu, ale v budoucnu také pro pořádání menších společenských akcí. Zajímavé jsou v zahradě všechny atrakce včetně osvětlení. Ve spodní části je totiž zavěšen světelný žárovkový řetěz,“ dodala náměstkyně Šebestová.

Pobytová terasa pod platanem je navázána na stávající opěrné zídky a schodiště, které byly rekonstruovány a osazeny zábradlím. Výtvarné dílo v podobě reliéfní stěny ostravského sochaře Vladislava Gajdy bylo restaurováno. Zpevněné plochy jsou mlatové a umožní promenádu i rychlý průchod zahradou kvůli zkrácení cesty. Po obvodu pozemku je nízké oplocení, obsahující uzamykatelné vstupní branky. Autorem návrhu i projektové dokumentace je architektonická kancelář Vysloužil Architekti Ostrava.

„Plánovali jsme zde vytvořit něco, co v centru zatím chybí – zahradu uvnitř městské zástav­by, kde si lidé budou moci odpočinout a příjemně strávit volný čas. Zároveň jsme však chtěli, aby byla udržována a nějak chráněna. Inspirovali jsme se proto například londýnský­mi parky, které jsou obehnány plotem, a můžete zde chodit přes den, ale večer se uzavřou. A byť ten plot není nepřekonatelný, je to přeci jen ochrana. Nápady jsme čerpali i z Valdštejnské a Františkánské zahrady v Praze nebo Kláš­terní zahrady v Litomyšli. Na projektu se podílel tým spolupracovníků, architektů a specialistů a musím konstatovat, že s výslednou realizací jsme spokojeni,“ uvedl za autory návrhu architekt Ondřej Vysloužil.

Farská zahrada je až do konce června otevřena od 7 do 20 hodin. O prázdninách a v září bude veřejnosti přístupná až do 21 hodin a od října do konce března je její otevírací doba stanovena od 8 do 18 hodin. V zahradě není povoleno kouření a konzumace alkoholu a omamných látek, stejně jako vstup a manipulace s otevřeným ohněm, nepatří do ní zvířata. Zařízení je možné používat jen v případě, že to jeho stav umožní. Děti do šesti let mohou do zahrady jen s dozorem.

Farská zahrada je součástí strategického projektu Revitalizace a kultivace zeleně v Ostravě, která vychází ze strategického plánu rozvoje města na období 2017-2023 pod značkou fajnOVA a naplňuje strategický cíl Přiblížit město přírodě. V Ostravě přibyl další městský park s funkční, kvalitní a udržovanou zelení pro volnočasové a rekreační využití, díky kterému bude město lépe připraveno na klimatickou změnu. Více informací na https://fajnova.cz/projekt/park-za-biskupstvim-farska-zahrada/.

Další příspěvky