Publikováno: 08.02.2021

DIH OSTRAVA mezi vítězi výzvy na evropská centra pro digitální inovace

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo vítěze národní výzvy na Evropské digitální inovační huby (EDIH), které budou spolu s evropskými partnery podporovat malé a střední podniky a veřejnou správu v širším zapojení digitálních technologií do výroby, obchodu a veřejných služeb. Jedním z vítězů je i Digitální inovační hub Ostrava (DIH Ostrava).

Digitální inovační hub (DIH) představuje podpůrný nástroj, který pomáhá firmám v růstu jejich konkurenceschopnosti formou zlepšování jejich business/výrobních procesů, produktů i služeb prostřednictvím digitálních technologií. DIHy fungují jako jednotná kontaktní místa (one-stop-shops), která usnadňují firmám digitalizovat jejich podnikání. Digitální inovační huby nabízejí přístup ke znalostem a technologiím, které nejsou firmám běžně dostupné. Jejich prostřednictvím mohou podniky s těmito digitálními inovacemi experimentovat, což značně zjednoduší rozhodování a následnou implementaci těchto technologií a know-how do podnikových struktur. Hlavními klienty DIHů jsou malé a střední podniky, dále pak organizace veřejné správy či zdravotnická zařízení, které díky zaváděným digitálním inovacím přispívají ke zkvalitňování života společnosti.

Řada firem v České republice má obrovský potenciál a přináší na trh skvělé inovace. „V oblastech s vysokou přidanou hodnotou i v robotizaci mají dnes české firmy a start-upy světu co nabídnout. Česká republika je se svou silnou průmyslovou i vědeckou základnou, stejně jako řadou špičkových výzkumných center a výzkumných infrastruktur, na digitální věk připravená,“ uvedl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Malé a střední podniky ale zpravidla nemají finanční prostředky, které by mohly věnovat na prověření či případné zavedení digitálních technologií. Za tímto účelem v minulosti vznikly digitální inovační huby, které podporují digitalizace malých a středních firem.

Digitalizace je alfou a omegou pro zajištění budoucí konkurenceschopnosti podniků. Ministerstvo průmyslu a obchodu považuje zakládání Evropských center pro digitální inovace za klíčové pro rozvoj evropského digitální ekosystému a za tímto účelem zorganizovalo národní výzvu. Z deseti přihlášených subjektů vybralo šest kandidátů, kteří se mohou hlásit o podporu z programu Digitální Evropa. „Evropská centra pro digitální inovace budou vyvíjet a testovat produkty před finální výrobou a uvedením na trh, poskytovat služby a kapacity související s využíváním disponibilní digitální infrastruktury a obecně budou podporovat region v budování inovativního ekosystému a spolupráce,“ vysvětluje náměstek ministra pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

Mezi kandidáty na Evropská centra pro digitální inovace je i DIH Ostrava. Tento hub připravuje IT4Innovations národní superpočítačové centrum VŠB-TUO společně s Fakultou elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO a Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava. Cílem hubu je pomoci firmám zejména z Moravskoslezského kraje využít příležitostí, které nabízí digitalizace, včetně finančního zvýhodnění na vybrané typy služeb jako např. přístupu k superpočítačovým kapacitám. „Velmi nás těší, že Ministerstvo průmyslu a obchodu vybralo DIH Ostrava jako jednoho z vítězů a dalo nám tak příležitost přihlásit se o podporu z programu Digitální Evropa. Naším cílem je od počátku podporovat zavádění a využívání pokročilých digitálních inovací ve firmách i ve společnosti a do budoucna bychom rádi navázali spolupráci s dalšími firmami s inovačním potenciálem a prostřednictvím našeho hubu jim poskytli některou z možných podpor. Může se jednat například o možnost provedení digitálního auditu, využití kapacit pro analýzu firemních dat či tvorbu digitálního dvojčete výrobního procesu či produktu,“ uvádí Martin Duda, koordinátor projektu DIH Ostrava.

Zdroj: IT4Innovations.

Další příspěvky