Publikováno: 03.09.2022

BLOG: Komunitní projekty ve veřejném prostoru

Veřejný prostor je v posledních letech velmi probírané téma, ale co se pod ním opravdu skrývá? Oficiální definice zní, že jsou to všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další veřejná místa přístupná každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Veřejný prostor neboli veřejná prostranství jsou v podstatě prostorem života společnosti, jsou to místa společenského střetávání, místa, kde dochází ke komunikaci a interakci mezi lidmi. Je tedy jasné, že veřejný prostor je všude kolem nás a a pokud má být kvalitní, je za tím mnoho úsilí, času ale i financí.

Fungující veřejný prostor naprosto zásadně zvyšuje kvalitu života ve městě, podporuje rozmanitost způsobu trávení volného času jeho obyvatel, zvyšuje pocit bezpečí, snižuje dopad klimatické změny, ale může mít také edukativní funkci. Co byste řekli na to, když s dětmi vyjdete ven, kousek od svého domu, kde se o ně nemusíte nejen bát, ale zabavíte je a něco naučíte? Ano zní to skvěle. Veřejný prostor má velký potenciál pro bádání a objevování nejen těch nejmenší.

Ale proto, abychom všechny tyto potřeby jako město mohli sledovat, rozvíjet a vytvářet, potřebujeme zapojení obyvatel. Potřebujeme váš zájem a chuť se podílet na tom, jak bude ten váš oblíbený kousek města, kde bydlíte, pracujete, studujete nebo jen trávíte své volno, vypadat. Proto se snažíme o tzv. proces participace – zapojení veřejnosti do tvorby veřejného prostoru – od zadání návrhu až po konečné rozhodnutí o podobě a využití veřejného prostoru. Tento proces může mít mnoho podob, jedním z příkladů je zjišťování potřeb veřejnosti na dané místo např. pomocí dotazníkového šetření nebo názorů na již připravovaný projekt (např. veřejné projednání), ale také samotné zapojení do tvorby veřejného prostoru.

A jak na to? Jaké máte možnosti, když chcete sami spoluutvářet veřejný prostor ve městě?

Jednou z možností, jakým způsobem se můžete do tvorby města zapojit, je přihlásit svůj nápad do dotačního programu TVOŘÍME PROSTOR!!! a získat finanční prostředky ve výši až 500 000 Kč na realizaci vašeho projektu. Pokud máte obavy z celého procesu dotačního řízení, není potřeba se bát. Celým procesem od přihlášení až po konečné vyúčtování vás provede mentor, který je s vámi v úzkém kontaktu a na kterého se můžete kdykoliv obrátit s prosbou o radu nebo pomoc. S vyladěním vašeho nápadu do dokonalosti vám pomůže naše komise, která je složena z řad odborníků, jako jsou urbanisté, krajináři či specialisté na participaci a komunitní projekty. Pro inspiraci se můžete podívat, jaké projekty jsme v minulosti již podpořili.

Další možností, která je v tuto chvíli omezena na 3 městské obvody (Moravská Ostrava a Přívoz, JIH a Poruba) je participativní rozpočet. V čem spočívá? Městský obvod má vyčleněné finance (část svého rozpočtu) na aktivity, projekty občanů, o kterých rozhodnete svým hlasováním vy sami. Tak směle do toho.

Bydlíte na Dubině? Znáte své sousedy? Chtěli byste grilovat, pořádat sportovní turnaj pro děti nebo zorganizovat tzv. swap tedy výměnu kytek nebo oblečení s vašimi sousedy? Z výzvy SOUSEDSTVÍ!!! máte možnost získat finanční podporu až do výše 10 000 Kč na sousedské aktivity.

Pro Vás, kteří jste si z výše uvedených možností nevybrali, máme ještě jednu možnost, jak se zapojit a dát nám o svém nápadu vědět. Stačí vyplnit krátký formulář fajnového dotazníku a ten nám poslat.

Také teď už víte, co je to participace a proč je důležitá a také že přináší řadu výhod, jak městu samotnému, tak jeho obyvatelům. Participace by měla být nedílnou součástí plánovacích procesů města a my se o to také snažíme. Zároveň participace umožňuje navázat dialog mezi občany, politiky a úředníky, a občanům podílet se na tvorbě města a posílit vztah k místu, kde žijí.

Chcete se také zapojit do tvorby města? Pojďte do toho s námi!

 

Další příspěvky