Přeskočit na obsah
Díky projektu si obyvatelé městského obvodu Ostrava-Dubina mohou požádat o jednorázovou neinvestiční dotaci do 10 tis. Kč, kterou mohou využít na organizaci sousedské akce. Cílem je podpora rozvoje místních komunit, sousedských vztahů a snížení anonymity na sídlištích.

Projekt SOUSEDSTVÍ!!! navazuje na mezinárodní projekt Com.Unity.Lab, který se zaměřoval na podporu sousedské soudržnosti prostřednictvím přenosu dobré praxe města Lisabonu do Ostravy. V Ostravě se stalo pilotním územím pro ověření fungování sídliště Dubina v městském obvodu Ostrava-Jih. Tento obvod byl vybrán z mnoha důvodů. Tato městská čtvrť je méně žádanou lokalitou, kterou obývá obyvatelstvo se spíše nižšími příjmy a která vykazuje vyšší míru negativních socioekonomických jevů.

Díky projektu SOUSEDSTVÍ!!! mohou obyvatelé Dubiny získat až 10 tis. na jakoukoli sousedskou aktivitu, kterou si sami připraví a zorganizují. Příspěvek je možné využít např. na zaplacení pronájmu, občerstvení, nářadí a materiálu, propagace, věcných darů atd.

Uspořádat mohou například:

 • sousedská setkání a slavnosti
 • sportovní turnaj
 • zábavné odpoledne se soutěžemi pro děti
 • piknik se sousedy
 • úklid okolí domu
 • výměnu nebo bazar nepotřebných věcí (nábytek, oblečení, knihy, nádobí…)
 • restaurant day – ochutnávku sousedských specialit a výměnu receptů
 • tančírnu
 • cokoliv dalšího

V roce 2023 je to možné o dotaci požádat ve třech vlnách. Termíny jsou zavedené pro zjednodušení administrace a efektivnější plánování akcí i čerpání prostředků. Termíny i postup, jak vyplnit žádost, najdete na stránkách Náš Jih.

Program je realizován ve spolupráci města Ostravy a městského obvodu Ostrava-Jih. V roce 2023 MOb Ostrava-Jih rozšířil program na celý obvod s alokovanou částkou 240 000 Kč.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2019 Záměr ikona I
2020 Příprava ikona I
2022 Realizace ikona I
2022 Dokončeno ikona I

Partneři projektu

Zpracovatelé

 • Statutární město Ostrava
 • Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih

Garanti

 • Hana Tichánková náměstkyně pro strategický rozvoj, územní plánování a stavební řád
 • Martin Bednář starosta městského obvodu Ostrava-Jih

  Kontaktujte nás
  zpracováním osobních údajů

  https://fajnova.cz/projekt/program-sousedstvi