Publikováno 27.8.2018

Hasičská zbrojnice Pustkovec

Stávající budova hasičské zbrojnice jednotky Sboru dobrovolných hasičů Pustkovec, která je v majetku městského obvodu, je stará 140 let a přes veškerou průběžnou a pravidelnou údržbu její stav stáří odpovídá. Budova již naprosto nevyhovuje potřebám zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů po stránce prostorové, hygienické i technické. Požadavky prostorových a technických nároků na budovu se ještě více zvýšila přidělením nových zásahových vozidel Tatra CAS 30 a Mercedes, přidělenými HZS MSK. Navíc je pro nutnou obnovu vozového parku v budoucnu počítáno s přidělením dalšího zásahového vozidla, které by už nebylo možno vůbec do stávajících prostor umísťovat a rozhodně není možné, aby tak nákladná technika parkovala mimo zabezpečené prostory.

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Pustkovec, čítající osmnáct plně kvalifikovaných členů, je zařazena v „Požárním poplachovém plánu pro pokrytí Moravskoslezského kraje“ ve skupině JPO III; je také smluvně vázána výkonem požárních činností a prevence pro městský obvod Poruba (55 tis. obyvatel), který vlastní hasičský sbor nemá a nezřídil tedy ani vlastní zásahovou jednotku. Hasiči z Pustkovce patří mezi často oceňované v oborových soutěžích.

Novostavbou bude dvoupodlažní objekt s garážováním zásahových vozidel včetně technického a sociálního zázemí. Součástí stavby je výstavba inženýrských sítí, zpevněných ploch vč. oplocení, úprava veřejného osvětlení a sadové úpravy.

Náklady na postavení hasičské zbrojnice v Pustkovci činí 23,35 milionu korun. Z této částky hradí město ze svého rozpočtu 14,775 mil. Kč, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru přispěje částkou 4,5 milionu, Moravskoslezský kraj 2,25 miliony a obvod Pustkovec 1,825 mil. Kč.

 

 

 


Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Linkedin