Publikováno: 15.05.2023

Závěrečná konference a setkání partnerů projektu POTEnT proběhly v Paříži

Mohou místní samosprávy a organizace stát v čele energetické transformace? Tato otázka stála u počátku projektu POTEnT a byla také hlavním tématem závěrečné konferenci v Paříži dne 20. dubna 2023 v prostorách Maison de la Bretagne. Z toho, co bylo v Paříži předneseno, plyne jako odpověď jasné „ano“. Právě místní aktéři jsou hybateli změny, přicházející s konkrétními řešeními na to, jak snížit produkci oxidu uhličitého na lokální, regionální nebo i národní úrovni

Závěrečná konference přivítala více než 50 účastníků a řečníky ze všech partnerských zemí, kterými jsou Francie, Německo, Itálie, Španělsko, Spojené Království, Švédsko, Estonsko, Nizozemí a Česká republika. Akce byla příkladným zakončením čtyřleté spolupráce v rámci projektu, kde bylo možné se ohlédnout za uplynulým obdobím, zamyslet se nad současným stavem energetické transformace, nad úlohou místních orgánů a představit osvědčené postupy a existující projekty v jednotlivých zemích a partnerských městech

Konferenci zahájili André Crocq, regionální radní pro klima, energetickou transformaci a biodiverzitu v Bretani, a Bruno Paris, prezident ALOEN, kteří vycházeli z předpokladu, že je čas hovořit o energetické střízlivosti, a zamýšleli se nad úlohou veřejných orgánů (obcí a energetických agentur) při mobilizaci občanů a soukromého sektoru. Nicolas Singer, zastupující sekretariát Interreg Europe, vyzdvihl úspěšnost projektů programového období 2014-2020 z hlediska praktických výstupů, ale také při mobilizaci finančních prostředků. 

Během dne dále diskutovali řečníci z partnerských regionů i mimo ně a přinesli své zkušenosti v oblasti energetiky: fosilní diplomacie na úrovni EU, místní výroba energie, energetické komunity, vodíková strategie, odolná města, uhlíkově neutrální území, ale také zelené střechy, cirkulární ekonomika nebo praxe s fotovoltaickými panely – to je jen několik příkladů témat, kterých se během dne dotkli. 

Ostravu spolu se zástupci odboru strategického rozvoje a odboru veřejných zakázek reprezentoval prof. Stanislav Mišák, který v rámci odpoledních tematických bloků představil Centrum energetických a environmentálních technologií – Explorer (CEETe) v Ostravě. Jedná se o unikátní projekt vytvoření energeticky soběstačného modulárního a mobilního polygonu, který bude sloužit pro testování nejmodernějších technologií pro využití alternativních paliv v souladu s principy cirkulární ekonomiky a s podporou všech významných municipalit a stakeholders, kteří jsou inovačními lídry v oblasti moderní energetiky. Centrum představuje unikátní, multioborové, vědecko-výzkumné centrum, které bude testovat moderní metody pro přeměnu odpadů a jiných alternativních paliv na užitečné formy energie. Jedinečné výzkumné centrum nemá konkurenci jinde v Evropě. Moderní vědecko-výzkumné centrum umístěné v kampusu VŠB-TUO bude poutavou formou ukazovat, kam by se měla ubírat moderní, vyspělá společnost, vnímající zodpovědnost nejen za aktuální, ale především budoucí stav životního prostředí. Celá stavba by měla být hotova do konce roku 2023. Po přednášce prof. Mišáka doplněné videoprojekcí s 3D modely budovy proběhla živá diskuze především se zástupci švédské energetické agentury Energikontor Sydost. 

Druhý den, 21. dubna, proběhlo již 11., a tedy poslední, setkání projektových manažerů, zástupců jednotlivých partnerů. Hlavní náplní bylo shrnutí průběžného naplňování Regionálních akčních plánů, které partneři napsali v průběhu projektu, jednotlivými manažery, a shrnutí úkolů, které partnery čekají k zakončení projektu. Ostrava prezentovala naplňování svých dvou aktivit – a to je aktuální stav plánované realizace fotovoltaických panelů na budovách v majetku města a energetický management v kontextu města. 

Závěrem měli účastníci příležitost k tzv. „site visit“, navštívit bytový dům na Rue de Vouillé v Paříži, který prošel kompletní energetickou renovací a vzniklo zde energetické společenství 133 bytů využívající energii produkovanou z fotovoltaických panelů.  

Událost v Paříži uzavřela životnost projektu POTEnT, ale ne jeho odkaz a spolupráci mezi zapojenými regiony. Byla to docela dlouhá cesta, ale partneři jsou odhodláni řídit energetickou transformaci ve prospěch občanů ve svých územích. Monitorovací neboli realizační fáze projektu končí k 31. 7. 2023. 

Další příspěvky