Publikováno: 13.11.2020

Tramvajová trať na ulici Dr. Martínka dostala nový, zelený koberec

Projekt Humanizace tramvajových tratí a modernizace elektrických trakcí, který zahájilo město Ostrava ve spolupráci s Dopravním podnikem spočívá v postupné modernizaci stávajících tratí a zavádění nových technologií v jejich konstrukci po vzoru velkých měst západní Evropy. Dlouhodobým cílem pak je také zatraktivnění hromadné dopravy tak, aby ji lidé preferovali před používáním osobních aut. Postupná modernizace a estetizace tratí pozitivně ovlivní i okolní veřejný prostor, sníží se jejich hlučnost, zvýší se komfort přepravy, dojde k ozelenění lokality.

Ozelenění tramvajové trati na ul. Dr. Martínka

Jako jedna z prvních byla dokončena úprava tramvajové trati v ulici Dr. Martínka v Hrabůvce. Trať je ve velmi dobrém technickém stavu a její aktuální životnost je minimálně deset let, se provedlo ozelenění a zároveň se testuje zatravnění i v prostoru zastávek. Lokalita se estetizovala, sníží se tak její tepelná zátěž, hluk a prašnost. Přínosem bude i vyšší retence vody a její zpětný odpar, který přispěje ke zlepšení mikroklimatu. O zakázku se ucházeli tři zájemci, nový extenzivní vegetační kryt zabudoval do stávajícího kolejového svršku v délce 691 metrů dvoukolejně její vítěz, společnost Arbor Moravia.

Na trati  je extenzivní vegetační kryt tvořen z předpěstovaných rozchodníkových koberců. Použitá technologie je přitom jiná než u pilotního extenzivního vegetačního krytu z roku 2017 na Frýdlantských mostech, kde byla souvislá vegetační vrstva v délce 143 metrů ve směru k zastávce Nová Karolina vysazena do syntetického recyklátu. Tentokrát jsou rozchodníkové koberce položeny na vrstvu speciálního substrátu, kvůli lepšímu zakořenění a následnému růstu. Směs tvoří nejméně pět druhů rozchodníků, koberec bude pestřejší a jeho vzhled variabilnější. Použité rostliny jsou nenáročné na údržbu, prakticky jedinou nutnou péčí je občasné dosazování rostlin a jejich závlaha v prvních týdnech po vysazení.

Modernizace a ozelenění tratí je v plánu i v jiných částech města

Od poloviny září se také modernizují dva na sebe navazující úseky tramvajové trati ve Výškovické ulici na Jihu mezi křižovatkami s ulicemi Svornosti a Pavlovova v celkové délce 983 metrů dvoukolejně. Jde o komplexní projekt, při kterém se rekonstruuje delší úsek a zároveň se mění i zastávky. Termín pro dokončení prací na tramvajové trati je letos v listopadu. Ve Výškovické se na rozdíl od ulice Dr. Martínka pokládá kryt s intenzivní výsadbou, trať bude osazena klasickým travním kobercem po celé délce, součástí bude umělá zálivka.

Aktuálně se modernizují  také další dva úseky v ulici Výškovické v Zábřehu a v příštím roce je naplánována kompletní oprava trati v Opavské ulici v Porubě. Opravovat se budou také úseky v ulicích Pavlovova v Zábřehu a Hlučínská v Přívoze.

Více o projektu ZDE.

 

Další příspěvky