Publikováno: 26.05.2023

Terminál Dubina zdobí nové trvalkové záhony

Terminál Dubina představuje důležitý dopravní uzel, který denně ke své přepravě využívá téměř 16 tisíc lidí. Navzdory tomu, že se jedná o frekventované místo v blízkosti nákupního centra a významné přestupní místo pro řadu obyvatel městského obvodu Ostrava-Jih, byla zde kvalita veřejného prostoru, zejména pak stávající zeleně, nedostatečná.

Díky podpoře z Norských Fondů v rámci projektu REPLACE – Zeleň místo betonu došlo na terminálu k obnově zeleně. Vzrostlá, neperspektivní zeleň byla nahrazena novou výsadbou cibulovin, trvalek, travin a keřů. Vysázeny tak byly např. tulipány a česneky. Upraveny byly také nevzhledné, vyšlapané koridory nacházející se ve svazích u zastávek, které nahradily betonové šlapáky.

Výsadba zeleně byla zahájena v září 2022 a dokončena v zimě 2022.

Další příspěvky