Publikováno: 20.04.2022

Proměna Zámeckého parku získává obrysy

Revitalizace jakéhokoliv parku nespočívá jen v tom, že se zasadí nové květiny a stromy. Pokud má vzniknout místo, které bude nejen krásné, ale i lákavé a užitečné, předchází tomu spousta jiné práce.

V případě porubského Zámeckého parku to začalo už v roce 2019 zahloubením horkovodu a pokračovalo výkupem garáží a vymístěním autoservisu a sběrny. Návrh na proměnu Zámeckého parku vzešel z architektonické soutěže, první v Porubě. Nyní vítěz, bratislavská společnost LABAK (Laboratórium architektúry krajiny), rozpracoval svůj ideový návrh do formy podrobnější krajinářsko-architektonické studie.

Jeho hlavní myšlenkou je proměna parku z prostoru převážně tranzitního na místo pobytové, místo setkávání, sportu a odpočinku s náležitou vybaveností a bezpečností. Historickou centrální část parku doplňuje návrh o altán – hudební pavilon, který bude moci sloužit nejen k drobným kulturním produkcím, ale i pro svatby.

„Park je navržen tak, aby nabízel aktivity pro všechny věkové kategorie. Proto jsme se podle toho snažili řešit atmosféru těchto míst. Namísto záchytného parkoviště v lokalitě bývalé sběrny by měl být prostor pro sport, garáže by se měly v rámci území přesunout a na jejich místě by vznikl prostor pro dětskou hru,“ nastínil architekt Michal Marcinov ze společnosti LABAK.

Společně s kolegy pro tuto lokalitu navrhli originální rourové hrací prvky. Snažili se, aby byly natolik originální, aby se na ně chodili dívat z dalekého okolí. A vůbec chtěli navrhnout prostor, kde by rodiny mohly strávit klidně i celé odpoledne.

 

Bývalá sběrna surovin a navazující plocha pak bude zónou sportu se dvěma „ovály“ – jedním s tvrdým povrchem pro inline dráhu, koloběžky či třeba začínající malé cyklisty a druhým mlatovým pro běžce. Součástí bude také pumptracková dráha (uzavřený, uměle vytvořený zvlněný okruh pro jízdu na kole, který je možné projíždět bez šlapání – pozn. red.). V blízkosti fary zůstane (samozřejmě po potřebných úpravách terénu a povrchu a napojení na chodníky) multifunkční travnatá plocha, která může sloužit jako zelené hřiště nebo pro společenské či kulturní aktivity. Bude doplněna sezením ve formě dřevěných kvádrů zapuštěných do svahu terénu.

Plocha rybníka zůstane nedotknutá, promění se jen okolí břehů – na nich by měly přibýt lavičky a lehátka a kolem vzniknout mlatový chodník. Je navržena rovněž kultivace prostoru kolem azylového domu, kde se vytvoří prostor podobný komunitní zahradě a ploch v blízkosti zámku. Architekti navrhují i nové pěší propojení nábřeží SPB směrem k rybníku umístěné v ose na ulici G. Klimenta. „Vstupy do parku jsme se snažili navrhnout tak, aby byl přístupnější. Celým parkem také bude procházet bezbariérový chodník,“ prozradil Michal Marcinov.

 

„Uvědomujeme si, že velkou zátěží parku je doprava, ať už ve formě frekventované komunikace Nad Porubkou / Vřesinská, nebo v podobě celkově rušivých boxových garáží umístěných v samotném jádrovém území parku. Návrh proto chce dostatečnou kapacitu pro parkování včetně určitého počtu garážových stání situovat do okrajových částí parku tak, aby cennou centrální část bylo možné stávající zátěže zbavit a využít pro zcelení a rozšíření zeleného parku,“ uvedla místostarostka Petra Brodová.

Součástí zadání bylo i navržení etapizace. Návrh tak území člení do deseti etap, jako první by měly být řešeny okolí rybníka, historická část parku a zelená plocha v blízkosti fary. Na základě krajinářsko-architektonické studie se začne v nejbližší době proměna parku projektovat.

Zdroj: fajnOVA Poruba

Další příspěvky