Náhled

USE-IT MAPA OSTRAVA

V rámci aktivit odboru strategického rozvoje mapu podporujeme historicky od prvního vydání. Díky financím i aktivnímu zapojení co dva roky je …

Číst více
Náhled

Modernizace vybavení stravovacích provozů a prádelny (Čtyřlístek)

Současné vybavení je zastaralé a za hranicí jeho životnosti. Pořízením nového vybavení dojde ke snížení provozních nákladů (energie, opravy) a …

Číst více

Revitalizace kasáren Hranečník – II. etapa

Statutární město Ostrava spolupracuje společně s Hasičským záchranným sborem a Moravskoslezským krajem na revitalizaci areálu bývalých kasáren Hranečník, která je …

Číst více

CYKLISTICKÉ PROPOJENÍ OSTRAVA CENTRUM – DOLNÍ OBLAST VÍTKOVICE

  Propojení začíná u objektu Trojhalí, pokračuje podél komunikace „K Trojhalí“ směrem k ul. Montánní, přes kterou byl vybudován přejezd …

Číst více
Vizualizace expozice tučňáků

ZOO Ostrava – Expozice tučňáků

Významnou atraktivitou celé expozice bude venkovní bazén. Kolem poloviny jeho obvodu bude možné přes prosklené obvodové stěny sledovat pohyb tučňáků …

Číst více

Global Experts

Prostřednictvím angažování globálně úspěšných výzkumníků dojde k vytvoření předpokladů pro vznik špičkových vědeckých týmů, posílení výzkumu na nových globálně atraktivních …

Číst více

DPO Telematika

Číst více

Přestupní uzel Důl Odra – Rekonstrukce tramvajové zastávky důl Odra

Potřebnost realizace projektu plynula především z důvodu nevyhovujícího stavebně-technického stavu řešeného úseku, nevhodného řešení umístění zastávek hromadné dopravy a nemožnosti …

Číst více

Rozvoj území Nové Karoliny

Prioritou je zástavba proluk, nevyužitých ploch, kvalitní architektura, funkční veřejný prostor a malé městské zásahy. Vzniká nová zástavba. Na ploše …

Číst více

Nové vysokoškolské studijní programy

V rámci tohoto projektu dojde k dalšímu rozšíření studijních programů na vysokých školách. Na Ostravské univerzitě se ve spojení s …

Číst více

Cyklostezka Krásné Pole – Plesná

Rozšíření sítě cyklostezek přispěje k větší provázanosti obvodů a zvýšení možností cykloturistiky v okolí Ostravy. Projekt je ve fázi přípravy. …

Číst více

Cyklotrasa S,M – Mečníkova, Žákovská

Cyklopropojení městských obvodů Mariánské Hory, Nová Ves, Ostrava Jih. V tuto chvíli se zpracovává dokumentace pro stavební povolení

Číst více

Cyklotrasa M – ul. 1.máje, Sokola Tůmy

Nový úsek měří 1000 metrů, začíná napojením od ulice Mrštíkovy a vede souběžně s ulicí Železárenskou až po napojení na …

Číst více

Street food market Černý kůň

Startutární město Ostrava je jedním z partnerů projektu. Návštěvníci mají jedinečnou možnost potkat v teplých dnech food trucky i jinde …

Číst více

SOUSEDSTVÍ

Projekt SOUSEDSTVÍ!!! navazuje na mezinárodní projekt Com.Unity.Lab, který se zaměřoval na podporu sousedské soudržnosti prostřednictvím přenosu dobré praxe města Lisabonu …

Číst více

Vozovna Poruba – chytrá čtvrť

Prvním krokem je studie proveditelnosti vymístění vozovny tramvají a autobusů a změna územního plánu lokality. Bylo také uzavřeno memorandum o …

Číst více

Most Na Karolině

Most spojí nově vznikající rezidenční čtvrť a univerzitní kampus v bezprostřední blízkosti historického jádra města Ostravy se Slezskou Ostravou a …

Číst více

Náměstí Dr. Edvarda Beneše

V prostoru náměstí Dr. E. Beneše dojde ke kompletní proměně v současnosti zanedbávaného veřejného prostoru, který se změní na nový …

Číst více

Denisův park

Parková plocha u Domu umění mezi ulicemi Umělecká a Denisova čeká revitalizace. Na tento park v centru města je zpracována architektonická studie, kterou připravilo studio Ateliér 38. Předmětem studie bylo navržení moderního přírodě blízkého městského parku s návaznosti na potřeby občanů a téma „výtvarno ve veřejném prostoru“. Realizace projektu začne v roce 2023.

Číst více
Hlavní nádraží Ostrava

Rekonstrukce a estetizace Hlavního nádraží a jeho okolí

Hlavní nádraží Ostrava je důležitým dopravním uzlem a zároveň jednou z nejvýznamnějších vstupních bran do města, jeho aktuální využití a …

Číst více

Rekonstrukce pavilonu G na Černé louce

V prostorách výstaviště Černá louka se připravuje rekonstrukce pavilonu G, který bude nově sloužit Národnímu divadlu Moravskoslezskému. Pavilon G byl …

Číst více

Rozvoj oblasti Černé louky

Území Černé louky se rozkládá v bezprostřední blízkosti historického centra města a centrálního Masarykova náměstí. Dopravní napojení je zajištěno Pivovarskou …

Číst více

Obor Stomatologie na Ostravské univerzitě

V roce 2016 Ostravská univerzita zpracovala analýzu zaměřenou na možnosti přípravy a získaní akreditace studijního programu Zubní lékařství (Stomatologie) na …

Číst více

IDS – Zvýšení propustnosti křižovatek

Projekt Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě je připravován ke spolufinancování z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava. Popis projektu: …

Číst více

Akční plán udržitelné energetiky a klimatu (SECAP)

Statutární město Ostrava je od roku 2011 členem Paktu starostů a primátorů , mezinárodního sdružení místních a regionálních samospráv. Pakt …

Číst více

Rekonstrukce podchodu pod ulicí Místeckou

Stávající podchod byl otevřen v dubnu 1977. Díky stavebním úpravám dojde ke zvýšení komfortu cestujících a zajištění bezbariérovosti, nový bude …

Číst více

Plošná kanalizace Michálkovice

V 01/2021 podalo Statutární město Ostrava žádost o dotaci na vypracování této studie v rámci Programu podpory návrhu řešení nakládání s vodami …

Číst více

Bytové domy

Rekonstrukce a především výstavba nových bytových domů v centru města souvisí se snahou o oživení jeho historického jádra, kde je …

Číst více

Parkovací domy

  Cílem Ostravy je tedy rozvoj parkování typu P+R a P+G formou zpoplatněných stání.

Číst více
Hlavní nádraží Ostrava

Přestupní uzel Hlavní nádraží – rekonstrukce nádražní budovy, kolejové trati do Svinova a tramvajové smyčky

Hlavní nádraží Ostrava je důležitým dopravním uzlem a zároveň jednou z nejvýznamnějších vstupních bran do města. Jeho aktuální využití a …

Číst více